Gröna innovationer ska möta världens framtida matbehov

Svenska innovationer inom jordbruk och gröna näringar kan hjälpa till att möta världens växande matbehov i framtiden. Det menar Linköpingsdocenten Per Frankelius, en av initiativtagarna till en konferens om grön innovation.

11 november 2014 02:00

FN har förutspått att världens matbehov kommer att öka med 70 procent inom en 30-årsperiod.

– Befolkningen växer och välfärden växer. År 2050 kommer vi att vara tio miljarder människor och alla vill äta något annat än bara tråkigt ris. Matbristen kommer att bli ett accelererande problem, men vi ser det inte riktigt än, säger Per Frankelius.

Teoretiskt sett kan man bevattna öknar och skövla regnskog för att öka åkerarealen, men det är mindre bra lösningar. Att minska mat-svinnet och ändra matvanor löser en del, men det räcker inte.

– Vi människor har en tendens att göra det som är bråttom snarare än det som är viktigt. Men vi har ett stort världsproblem. Någon måste ta tag i det. Ovanpå det behöver vi ställa om till fossilfritt. Vi behöver få fram etanol, biodiesel och naturfiber för att ersätta oljan, konstaterar han.

Per Frankelius menar att innovationer inom jordbruk och gröna näringar skulle kunna bli en viktig del i att lösa problemen med världens matförsörjning.

– Vi ser på jordbruket som något pittoreskt, en gubbe med termos och en hund. Men det är en hightech-bransch i dag. Samtidigt kan man skapa tillväxtmöjlig-heter. Vi behöver draglok som kan få fart på vår region,säger han.

I Kalifornien har det högteknologiska jordbruket nu blivit en viktigare exportbransch än både Hollywoods filmindustri och Silicon Valley.

– I Sverige kan vi inte bli världsbäst på innovation, för vi har inte de resurserna.Men vi skulle kunna bli världsledande på att förstå innovation och hur man driver fram det, och vi har som mål att kunna presentera våra modeller för Stanford och andra universitet i USA om några år, säger han.

Per Frankelius, som själv är uppvuxen på en gård i Hollstad utanför Norrköping och är väl bekant med jordbrukares villkor, leder ett forskningsprojekt i Linköping kring innovation och gröna näringar, Grönovation. Som en del av projektet ska de anordna en konferens, Agriculture Innovation Day, den 17 november på Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna.

Konferensen är den första i sitt slag och ett samarbete mellan lantbruksuniversitetet och Linköpings universitet. Tanken är att det på sikt ska bli en årligt återkommande internationell konferens.

Med på konferensen är bland annat Prins Carl Philip, som själv studerat på lantbruksuniversitetet, landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson, samt en rad företag och aktörer som arbetar med innovationer inom de gröna näringarna. En ambition med dagen är att bidra till gröna lösningar men också till nya svenska tillväxt-företag.

Man har också bjudit in tusen lantbrukare i Östergötland, med tanken att skapa en bra smältdegel.

Per Frankelius är övertygadom att det behövs en ny agrar revolution – ett lika stort lyft som när mekaniseringenav jordbruket tog fart på 20-talet.

– För att tillmötesgå morgondagens behov av mat och fossilfri energi på ett hållbart sätt räcker det inte med att förbättra dagens metoder – det måste till helt nya innovationer, säger han.

Flera högteknologiska innovationer är redan i bruk i dag. Det handlar bland annat om markrobotar, mjölkningsrobotar, och kamerastyrd radhackning av ogräs.

– Jag tycker det här är kul och viktigt, men det är samtidigt en allvarsfråga. Och hoppet får stå till den kreativa människan, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!