Generationsklyftorna ska byggas bort

Framtida byggen i Norrköpings kommun bör integrera gamla och unga.

2 september 2015 15:36

En idé som tidigare prövats med äldreboende och förskola i Tuppen på Bråddgatan, men som senare lades ned. Trots det lämnar nu oppositionsrådet Sophia Jarl (M), in en motion om hur hon anser att stadsplaneringen bör utformas.

Norrköping har ett stort behov av bostäder för de äldre, men det finns också ett stort behov av fler förskolor.

– Någonstans har det blivit klyftor i vårt samhälle. Vi delar in människor i olika grupper av allehandaslag. Framförallt delar vi in dem i ålderskategorier. Idag bygger vi förskolor för sig och äldreboende för sig, säger hon.

Nu vill hon att kommunen ska samlokalisera förskolor med äldreboende för att få goda effekter av att unga möter gamla.

Sophia Jarl vill skapa naturliga mötesplatser för de unga och gamla, såsom en gemensam matsal. Man ska kunna ses i ett bibliotek tillsammans, ha gemensamma samlingslokaler och andra mötesplatser.

Genom att planera byggandet så att unga och gamla kan mötas naturligt, så tror Sophia Jarl att även fördomar som unga har mot gamla och som gamla har mot yngre kan tas bort.

– Jag tror på naturliga mötesplatser, men jag tror inte de förverkligas om vi inte planerar staden därefter. Man måste ta ett helhetsgrepp från kommunens sida och se hur man kan planera ihop äldre och yngre generationer. Då bygger vi framtidens hus där det ingår både förskola och ett äldreboende, säger Sophia Jarl, men tillägger att det även kan behövas utrymme då de olika generationerna kanske behöver vara för sig själva.

I sin motion till fullmäktige föreslår hon att kommunen borde utnyttja barns livsglädje och kreativitet i miljöer där äldre personer vistas och på så sätt ge barnen förståelse för åldrandet. Det menar hon ger förutsättningar för att överföra värdefull kunskap och erfarenhet mellan generationer.

Det fungerade inte i Tuppen. Vad är det som talar för att det ska fungera nu?

– Det stämmer, men det kanske var så att det var vissa funktioner med lokaler och annat som gjorde att det inte fungerade, men nu har vi ett antal områden som ligger i pipeline att byggas. Då kan vi skapa de förutsättningarna, anser Sophia Jarl och menar att när man bygger nytt kan man anpassa lokalerna.

– Självklart är det så att barnen och de äldre kanske inte alltid passar att vara ihop, men det kan man ju anpassa lokalerna efter. Då sätter man inte in konceptet i redan klara lokaler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!