Gängledare nekas prövningstillstånd

38-åringen, som utpekats som gängledare, dömdes för ett utpressningsförsök och försökte få Högsta domstolen att ta upp fallet. Men HD meddelar inte prövningstillstånd.

18 december 2018 17:00

Den 2 november i år dömde Göta hovrätt 38-åringen till fängelse i två år. En medåtalad 36-åring dömdes samtidigt till fängelse i ett år och sex månader.

De bägge männen, som har kopplingar till den kriminella mc-klubben No Surrender, försökte att pressa en man i Norrköping på 100 000 kronor. Den utpressade mannen valde att ta ett lån på 100 000 kronor för att kunna betala.Till slut bestämde han sig dock för att kontakta polisen istället för att överlämna pengarna. Den 25 juni i år blev både 38-åringen och 36-åringen anhållna. Att de bägge männen gav sig på en man som för dem var ”i princip tidigare helt okänd” lyftes fram som en försvårande omständighet av hovrätten.

38-åringen, som hela tiden nekat till brott och som dessutom förnekar att han skulle ha någon koppling till No Surrender, har inte velat acceptera domen. Han valde genom sin advokat att överklaga till Högsta domstolen. HD har nu dock kommit fram till att det saknas skäl att meddela prövningstillstånd. Domen på fängelse i två år vinner därmed laga kraft.

No Surrender

No Surrender bildades i Nederländerna 2013 och anses enligt polisen konkurrera med Hells Angels och Bandidos.

Enligt polisens underrättelser har No Surrender etablerat sig i Sverige och har en avdelning som går under namnet ”Midtown”.

Polisen misstänker att de svenska medlemmarna i No Surrender utgörs av tidigare ledande medlemmar i Black Cobra.

Källa: Polisen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist