Frågor och svar om valkompassen

Valkompassen som bland annat finns här på nt.se har gett upphov till mycket debatter, bland annat i bloggsfären. Skaparna av testet har även fått många frågor. Här kan du läsa några av frågorna och svaren från konstruktören Stig-Björn Ljunggren.

21 maj 2010 16:09

Hur är valkompassen konstruerad?

Först kommer en komplicerad process:

1. Frågorna Vi väljer först ut ett antal frågor som ska vara hyggligt aktuella eller diskussionsvänliga, frågorna måste vara antingen partiskiljande eller blockskiljande, alla partier ska ha någon fråga som är ”deras” etc.

Ibland upplevs frågorna som tillspetsade men de är utvalda för att de ”laddar”, alltså faller tillbaka på en större motsättning i politiken.

Framförallt måste frågorna också vara möjliga att ställa på ett klart och tydligt sätt.

2. Viktningen Därefter följer en process där vi viktar partierna. Det är mycket grannlaga och handlar inte bara om att utgå från partiernas program, utan också hur de prioriterat i den politiska processen. Det finns alltså en grad av ”skönhetsbedömning” i viktningen.

Det klassiska exemplet är socialdemokraternas syn på monarkin. Enligt programmet är de för republik. Men i praktiken har de accepterat monarkin.

Det tar vi hänsyn till när vi viktar dem exempelvis i förhållande till vänsterpartiet.

Och så skriver vi faktarutor som gör att testaren kan fördjupa sig åtminstone en smula.

3. Programmeringen Sedan läggs detta in i ett program som låter testaren svara på frågorna och resultatet ska presenteras på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Och inbjuder till att göra testet flera gånger för att variera utfallet.

 

Hur tillförlitlig är den?

Tillförlitligheten är hög. Men den kan alltid bli bättre, varför vi med jämna mellanrum uppdaterar kompassen i takt med att vi får in synpunkter och kommentarer. Det arbetet håller vi just nu på med, och vi använder oss av ”testpersoner” som vi vet ”svarar rätt” för att optimera resultatet.

Vi har dock ett problem i årets val. Partierna ligger mycket nära varandra.

Några av dem har dessutom svängt om rejält. Man kan säga att vi som konstruerar kompassen och partierna motarbetar varandra – vi jagar frågor som skiljer ut partierna och är konfliktfyllda, partierna försöker eliminera allt som gör dem aparta…..

 

Varför finns det irrelevanta frågor med?

Även politiska frågor som inte ligger på bordet just nu, eller inte diskuteras bland partierna, kan ha stort värde eftersom de är lätta att ta ställning till. Eller är lätt att begripa eller ställa en fråga på, och kan därmed fungera som ett ”ombud” för frågor som är mer aktuella men svårare att lätt formulera.

Om frågan blivit irrelevant därför att partierna ändrat sig – eller preciserat sig – leder det naturligtvis fram till en ny viktning om förändringen är väsentlig.

Vi har en kontinuerlig uppföljning av frågorna och är därför väldigt glada över att få den här typen av invändningar som gör att vi kan höja kvalitén ytterligare.

 

Men om det finns fel i väljarkompassens text!

Det kan hända att så sker. Vi följer upp detta och återkommer med en rättelse om vi anser att det behövs.

 

Varför blir jag inte mitt parti, jag är ju till och med riksdagsledamot för detta parti?

Testet ska inte ses som ett sätt att ”bli” ett visst parti, utan snarare vaska fram den grupp av partier man ligger närmast.

Väljarkompassen berättar inte vilket parti vi ska rösta på. Eller sitta i riksdagen för. Den är ett instrument för att hjälpa testaren att sovra bland partierna. Och framförallt variera sina svar och se vilka förändringar det leder fram till.

Just nu har vi en översyn av väljarkompassen – som vi har brukat göra även vid tidigare val – och kollar upp om vi kan vikta om eller byta frågor för att göra resultaten tydligare. Men om väljarkompassen ska spegla en politisk verklighet kan den inte konstrueras så att alla automatiskt blir ”sitt” parti.

Just nu går vi igenom kompassen för att undersöka vad som ligger bakom att många tycker det vara omöjligt att bli ”sitt” parti, som Socialdemokraterna och Centerpartiet.

 

Hur kan Sverigedemokraterna hamna så högt i mitt test, jag AVSKYR det partiet och tycker att invandring berikar Sverige?

Sverigedemokraterna kommer högt hos många eftersom deras partiprogram i många frågor överensstämmer med övriga partier. De har s.a.s. en stark profilfråga.

Sverigedemokraterna är ett bra exempel på att Väljarkompassen inte berättar för oss vilket parti vi ska rösta på. Den frågan avgörs av många andra bedömningar som en väljare har att göra. Vad gillar man partiernas ”kompisar”, har jag förtroende för partiledaren, driver de min hjärtefråga tillräckligt hårt, eller har de en åsikt som jag avskyr över allt annat?

 

Varför går det inte att bli Piratpartist i testet?

Skälet är att Piratpartiet inte har ett heltäckande program, utan bara har åsikter i ett begränsat antal frågor. Alternativet är att bara ha med partier som har en allomfattande politik. Men då försvinner möjligheten att överhuvudtaget bli ens det minsta lilla Piratpartist. Det är svårt att se att det skulle vara bättre.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT Spektra