Förorenat vatten i Kinas kolprovins

16 november 2016 08:54

Nästan en tredjedel av allt ytvatten i Shanxiprovinsen i Kina är så förorenat att det är otjänligt för människor, enligt en lokal miljögrupp som testat 100 vattentäkter i provinsen. Elva av vattentäkterna har förbättrats sedan fjolårets mätning, medan åtta har försämrats. Shanxiprovinsen står för mer än en fjärdedel av landets kolproduktion, som pekas ut som orsaken till att vattnet förorenats.

Kinas naturvårdsdepartement publicerade nyligen en undersökning som visar att 22 procent av 146 testade vattentäkter över hela landet är så smutsiga att vattnet endast kan användas inom industrin och jordbruket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters