Förbättrad vård för fetmapatienter

Bättre vård och ett stort steg framåt för forskningen inom fetmakirurgin. Det är några av vinsterna när Region Östergötland samlar operationerna i Norrköping.

2 mars 2016 11:25

Vårdköerna till magsäcksoperationer har kortats rejält och från 1 juni avskaffas vårdvalet inom fetmakirurgin. Därmed upphör avtalen med de privata aktörerna, däribland Aleris i Motala, som avlastat den offentliga sjukvården.

Vrinnevisjukhuset är länets kompetenscentrum inom fetmakirurgi och att operationerna nu samlas kommer ge ännu bättre vård, enligt Jessica Frisk, verksamhetschef på kirurgiska kliniken i på Vrinnevisjukhuset.

– Vi ser att de patienter vi opererar själva kommer mer på uppföljning och det är jätteviktigt med tanke på långtidskomplikationerna. Patienter som skickas i väg och inte följs upp ger ingen bra vård på sikt.

Efter operationen är det viktigt att patienterna går på regelbundna kontroller för att inte drabbas av näringsbrist.

I Norrköping har de mer komplicerade fallen opererats, däribland många äldre patienter. Att operera en patient med fetma är alltid en hög risk. Bland annat riskerar levern som är svullen av fett att gå sönder vid operationen och det är ett av skälen till att patienterna måste gå ner minst fem procent av sin vikt före operationen. Med rätt kost några veckor innan sjunker levern ihop.

Ju högre BMI, desto högre risk, enligt Jessica Frisk.

– Man väger risker och nytta mot varandra. Vid ett BMI 35 så bedöms nyttan vara större än riskerna för de flesta patienterna. Om man däremot skulle operera någon som har BMI 30, som är frisk och inte har följdsjukdomar så är risken större än nyttan.

För att kunna bli opererad i Östergötland krävs ett BMI på 35.

Gastric by pass ger bäst viktnedgång och är därför den metod som Vrinnevisjukhuset använder i första hand. Andra metoder som gastric sleeve är vanlig i andra länder och börjar öka i Sverige. Metoden sägs ha mindre risk för biverkningar som dumping, tarmvred, magsår eller vitamin- och mineralbrist.

– Det man oroar sig för på sikt är att magsäcken kan töjas ut. Men vissa sjukhus använder enbart den metoden. Det är mycket tyckande och än finns inte så mycket evidens för vad som rätt, säger Jessica Frisk.

I Östergötland har intresset för sleeve börjat öka, vilket märks på regionens patientnämnd som är en länk mellan patienter och sjukvården. Samtidigt är en del av de patienter som kommer till kirurgkliniken i Norrköping sådana som har opererats med sleeve, berättar Jessica Frisk.

– De operationerna gör vi om nu för att den inte gett lika stor effekt. Viktnedgången med gastric by pass är dubbelt så stor på sikt. Vår uppgift är att objektivt välja den metod som är rätt för varje patient.

Magsäcksoperationer ska förebygga framtida sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, vissa cancerformer och diabetes.

– Vi opererar inte folk för att de ska komma i storlek 36. Vi gör det för att de ska bli friska eller hålla kvar sin hälsa, säger Jessica Frisk.

Hälsovinsterna bedöms som höga. En ung man med BMI 45 som genomgår en gastric by pass i tidig ålder beräknas få en förlängd livslängd på 13 år, berättar Jessica Frisk.

Fetmaoperationer beräknas även ge samhällsekonomiska vinster genom att förebygga sjukskrivningar och framtida operationer.

Än så länge finns ingen forskning på hur fetmaoperationer påverkar patienter på lång sikt. Men förhoppningsvis tar forskningen ett steg framåt när operationerna samlas under ett tak.

– Ju fler patienter desto bättre forskning kan man göra. Vi tittar bland annat på könshormoner före och efter operationer, livskvalitet och tandstatus.

Övriga metoder:

Gastric sleeve: Magsäcken görs om till ett smalt rör och man tar även bort den del av magsäcken där hungerhormonet Ghrelin bildas. Detta leder på sikt till viktminskning.

Gastric banding: Genom att ha ett band runt magsäcken så blir magsäcken mindre och ger snabbare mättnad. Denna operation tar inte bort något från kroppen, anatomin ser ut som vanligt och bandet kan tas bort senare.

Dudoental switch: Används ibland för dem som har BMI över 50 och går ut på att både minska magsäcken och koppla bort en stor del av tunntarmen så att ungefär en meter blir kvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!