"För stora skillnader i hjärtsjukvården"

Operation i stället för ballongvidgning, och nya metoder för diagnos och kontroll – det beror på var du bor.

Skillnaderna i hjärtsjukvården är på tok för stora i landet, enligt Hjärt-lungfonden och kvalitetsregistret Swedeheart.

14 februari 2019 07:21

Data om hjärtsjukvården i Sverige sammanställs i ett kvalitetsregister, Swedeheart, som nu tillsammans med Hjärt-lungfonden gått igenom årsrapporten från 2018. Det visar sig att behandlingsmetoderna skiljer sig åt alltför mycket i olika delar av landet, enligt Hjärt-lungfonden och Swedeheart.

Organisationer har olika god förmåga att implementera ny kunskap, säger Tomas Jernberg, hjärtläkare och ordförande i Swedeheart.

Senaste metoderna

Ett exempel är kranskärlsförträngning, som runt 190 000 svenskar lider av. Där varierar tillgången till de senaste behandlingsmetoderna alldeles för mycket, enligt rapporten. Även användning av ultraljud vid isättning av metallnät i kärl och metoder för att mäta tryck i kärl skiljer sig åt, berättar Tomas Jernberg.

Det är tveklöst så att exempelvis de nya metoderna att mäta trycket i kranskärlen och användning av ultraljud minskar riskerna för återinsjuknande. Det är därför det är så viktigt med våra jämförelser.

Operationer underutnyttjas

Han nämner också att by pass-operationer underutnyttjas på vissa håll vid svåra kranskärlssjukdomar, då i stället ballongvidgningar görs. Till exempel ligger både Västra Götland och Stockholmsregionen lågt när det gäller att operera i stället för att ballongvidga igensatta kärl.

Där är det visat att by pass-operationer är bättre än ballongvidgning.

Vårdköer påverkar

Vårdköerna tas också upp som ett problem i Swedehearts jämförelse.

Om det är långa väntetider för hjärtkirurgi så påverkas förstås patienternas prognoser. Det är alldeles för stora skillnader.

Trots kritiken, Tomas Jernberg vill ändå understryka att hjärtsjukvården i Sverige är i världsklass.

Men även om vi överlag ligger bra till så ska vi inte nöja oss, säger Tomas Jernberg.

Stefan James, professor i kardiologi i Uppsala och ordförande i Kardiologföreningen, tycker att Swedehearts jämförelser är jätteviktiga.

Inte för att jämför sjukhus mellan varandra, utan för att sjukhusen själva ska förbättra vården, säger han.

Gett resultat

Jämförelserna har gett resultat, konstaterar han, och det rejält.

Vården här har blivit harmoniserad mer än i övriga länder. Vi har jämfört oss med England, och har till och med märkt en bättre överlevnad.

Patienter kan peka på jämförelsen

Men frågan är hur den patient ska tänka som vårdas på ett sjukhus som ligger dåligt till i jämförelserna.

Det är bra att som patient peka på riktlinjerna. Det kan finnas skäl för vissa avvikelser, men inte alltför stora. Det är jättebra att veta om att det här finns och kunna ifrågasätta varför det avviker, säger Stefan James.

Fakta: Jämförelser av vården

Swedeheart jämför hjärtsjukvården ur flera olika aspekter.

Till exempel hela vårdkedjan när det gäller hjärtinfarkt. Där ligger Falun och Sollefteå i topp, med ett index på nio på en elvagradig skala, tätt följda av Danderyd, Eskilstuna, Jönköping, Karolinska i Solna, Kristianstad, Norrtälje, Nyköping, Sankt Göran i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm och Västerås på åtta och en halv.

I botten hamnar Piteå på två och en halv, Skellefteå på tre och en halv och Varberg och Karlskoga på fyra.

Användning av nya metoder, som tryckmätning vid kärlkramp och ultraljud skiljer sig också.

När det gäller tryckmätningen ligger Stockholmssjukhusen Danderyd, Södersjukhuset och Karolinska i topp, följt av Örebro, Jönköping och Linköping. I botten finns Karlskrona, Falun, Borås och NÄL-sjukhuset i Trollhättan.

För ultraljud vid kranskärlssjukdomar ligger dock NÄL-sjukhuset i topp, följt av Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Jönköping. I botten finns Kalmar och Eskilstuna, där metoden inte används alls, och Västerås och Karlskrona, där den används i bara 10 - 15 procent av fallen.

Det finns också alldeles för stora skillnader i rehabiliteringen efter hjärtinfarkter. Bara en av tio patienter genomgår ett fysiskt rehabiliteringsprogram.

Källa: Swedeheart

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Cederblad/TT