För bullrigt på Busfabriken

Snart får alla bussugna barn i Norrköping två nya jätte-lekland. I Linköping finns redan ett av dem, Busfabriken. Men där har man problem med ljudmiljön.

19 december 2007 16:47
-Ja, vi har fått flera anmälningar från allmänheten, säger Monica Jörneskog på miljökontoret i Linköping.

 

Bara en månad efter premiären i februari 2006 började klagomålen komma in till kommunen. Busfabriken i Linköping ligger i en gammal industrilokal i Tannefors, nära flygplatsen. Lokalen är hög i tak och har många hårda ytor som gör att ljudet studsar. Miljökontoret yttrade sig redan innan kommunen gav klartecken till bygglov och sade då att lokalen bör inredas så att efterklangstiden blir så kort som möjligt.

 

-Det gick fort för Busfabriken att få bygglov. Den här industrilokalen hade inte så anpassad akustisk och det ställdes inga direkta krav. När det kom till kritan blev aldrig de där åtgärderna gjorda. Det anser ju vi är en brist.

 

Akustiken överraskade
Att det låter när många barn samlas på en så stor yta tycker hon är självklart. Men det ska inte vara skadligt för dem som har nedsatt hörsel. När Monica Jörneskog besökte Busfabriken första gången trodde hon att verksamheten skulle få slå igen snart, just på grund av akustiken. Problemet är att lekland inte är en anmälningspliktig miljö som exempelvis förskolan, vilket gör det svårt att ställa krav på verksamheten.

 

I september var miljökontoret på Busfabriken för att mäta ljudnivån. Nivån var då på 82 decibel, gränsvärdet för vad som tillåts inom till exempel industrin ligger på 85 decibel. Det som lät mest var den uppblåsbara hoppborgen med rutschkanan.

 

-Den är avsedd mer för utomhusbruk och drivs av fläktar som sprider ett buller i hela lokalen.

 

En arbetsmiljöfråga
Ljud från lekande barn har inte tagits med i mätningen. Som lägst var det 56 decibel vid småbarnsavdelningen och vid serveringen mättes 74.

 

-Det hösta värdet, 82, är inte så högt egentligen och exponeringstiden är ju inte åtta timmar för besökarna, så det är en större arbetsmiljöfråga för de själva än en tillsynsfråga. Men vi reagerar ju eftersom många av besökarna är barn och i många fall också äldre.

 

Trots att miljökontoret har anmärkningar på ljudmiljön har man valt att inte gå ut med ett föreläggande.

 

-Det är bättre att de lägger pengarna på ljudabsorbenter och avskärmningar. De har ju inte gjort det mest grundläggande. Däremot var golvet bra, det var mjukt och dämpat vilket är viktigt i en sådan stor lokal, säger Monica Jörneskog

 

I februari 2008 har Busfabriken i Linköping funnits i två år. Den var den förste i Sverige som byggdes. Sedan dess har det byggts busfabriker i Halmstad och Helsingborg.

 

I Norrköping byggs just nu två lekland vid Ingelsta, varav Busfabriken är ett. Den ska ligga i Ericssons gamla industrilokaler som är ännu större än lokalen i Linköping. Stora ytor ger bättre förutsättningar till bra luft om ventilationen är bra. Men ju fler barn desto mer ljud. Och ju högre i tak, desto viktigare med bra ljudabsorbenter.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Svensson