FN-insats i Mali kan avslutas tidigare

Den svenska FN-insatsen i Mali kan behöva avslutas i förtid eftersom avsatta medel inte räcker efter 2019. Men att huvudstupa dra sig ur FN-operationen främjar inte Sveriges anseende, anser försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L).

23 april 2018 15:19

Regeringen vill påbörja en nedrustning av det svenska förbandsbidraget i Mali för att avsluta insatsen helt 2022, skriver Metro. Beslutet möter inget motstånd från Liberalerna.

Om regeringen har planer på att avveckla så är det inget som mitt parti motsätter sig. Framgången för den internationella närvaron i stort i Mali har varit begränsad. Det går inte åt rätt håll, säger Liberalernas försvarspolitiske talesperson Allan Widman.

Fattas pengar

Men hos Försvarsmakten anser man inte att de medel som försvarsdepartementet avsatt räcker för att finansiera den svenska basen Camp Nobel och FN-styrkan på drygt 300 personer längre än till 2019.

Ska vi vara kvar måste vi göra något annat helt enkelt. Vi måste bidra med en annan förbandstyp, säger överstelöjtnant Anders B Svensson på Ledningsstabens inriktningsavdelning.

Allan Widman har lagt fram en motion i riksdagen där han framhåller vikten av att Sverige vid ett avslutande av insatsen i Mali tidigt underrättar andra aktörer.

Det främjar inte Sveriges anseende om vi huvudstupa skulle trilla ut ur en operation. Det måste ske på ett sätt som är kontrollerat och det är viktigt att man mycket tidigt informerar FN och de parter som vi har i Mali, säger Widman.

Avancerad insats

Sverige bidrar med en högkvalificerad underrättelseverksamhet i FN-insatsen, något som är resurskrävande och kostnaderna beräknas till omkring 800 miljoner kronor under 2018.

Det är en avancerad förmåga som Sverige har på plats med underrättelseenheten. Det är en relativt ny företeelse i FN:s insatser också, så det blir inte så enkelt att ersätta den, säger Widman.

.

Fakta: Svenskarnas uppdrag i Mali

FN:s nuvarande styrka Minusma, där Sverige ingår, ansvarar formellt för säkerheten i Mali sedan den 1 juli 2013.

Förutom ett underrättelseförband bidrar Sverige med ett antal officerare på olika FN-staber i Mali. Sverige bidrar även med ett transportflygförband.

Den svenska personalen är förlagd i Timbuktu samt i huvudstaden Bamako. Styrkan uppgår till ungefär 300 personer.

Underrättelseförbandet samlar in underrättelser till stöd för FN:s insats och riktar in sig på grupper som trotsar fredsplanen i landet. Spaningen sker genom samtal, avlyssning, fotografering och från luften med obestyckade obemannade flygplan, som filmar sina mål från uppemot drygt fem kilometers höjd och kan flyga i flera timmar.

Förbandet kan röra sig på såväl marken som färdas i helikopter och fällas med fallskärm och verka över stora ytor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!