Varningsskyltar och bättre stängsel

Hur går kommunen vidare med den förorenade marken?

29 november 2016 07:30

– Vi har gått ut med ett informationsblad till berörda verksamheter i och i anslutning till glasbruksområdet, där vi sammanfattar rapporten och också beskriver hur vi ska jobba framåt, säger Per Strannelid, miljöstrateg på kommunen.

Allmänheten och framförallt barn, avråds från att vistas inom det av staket avgränsade bruksområdet, deponislänten samt våtmarksområdet nedanför. Kommunen uppmanar Rejmyreborna att inte ha direkt kontakt med den förorenade jorden.

– För att minska risken att vuxna och barn får i sig metaller så kommer kommunen under november att sätta upp varningsskyltar i området. Det befintliga stängslet kommer att rustas upp för att tydligare avgränsa bruksområdet från allmänna ytor, berättar Strannelid.

På sikt lär det behövas göra mycket mer än så. Enligt länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, kan en miljösanering kosta någonstans mellan 50 och 100 miljoner kronor. Av den summan tror länsstyrelsen att kommunen får betala 30 procent.

– Planen är att kommunen ska sätta sig ned tillsammans med länsstyrelsen och föra en dialog hur vi går vidare. WSP föreslår en hel del fortsatta undersökningar som är svåra för oss att överblicka.

Ett krav från de nya ägarna till Reijmyre Glasbruk var att kommunen köpte fastigheten och tog ansvar för miljösaneringen när det gäller fastigheten och marken där glasbruket har sin verksamhet. Ett sådant beslut togs vid ett extrainkallat sammanträde i kommunstyrelsen den 21 september 2015. Kort därefter presenterades de nya ägarna till glasbruket.

– Politiken har varit väldigt tydliga med att kommunen har ett miljöansvar över området och det är de riktlinjerna vi arbetar efter. Vi kommer också att ha ett möte med ledningen för glasbruket och diskutera de åtgärder som föreslås i rapporten, förklarar Per Strannelid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip