Vändningen: Bidrag till körkort kan bli kvar

Det saknades handlingar när kommunstyrelsen tog beslut om att sluta med körkortsbidrag. Nu har kommunfullmäktige återremitterat ärendet.

Vid förra kommunstyrelsemötet beslutades att avskaffa det körkortsbidrag som Bergska gymnasiet har erbjudit elever att ansöka om. Skälen var färre sökande, kostnadsbesparingar samt att bidraget inte erbjuds till alla elever som är folkbokförda i kommunen – vilket strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen. 

Oppositionsföreträdaren Stefan Carlsson (V) tyckte att ärendet var tunt. Det var då det uppdagades att det saknades handlingar i ärendet.

– Jag gjorde efterforskningar, det känns tveksamt att det är någon besparing. Körkortsbidraget kan göra att fler söker till skolan. Körkort leder till högre anställningsbarhet, vilket är bra för individen, samhället och Finspång, säger Stefan Carlsson.

Han påpekar dessutom att det enligt handlingarna enbart pekar mot att det strider mot likställighetsprincipen.

– Därför föreslår jag att Sveriges Kommuner och Regioners jurister ska bedöma om det stämmer eller inte. Vi behöver reda ut vad som gäller. Ett körkortsbidrag höjer attraktionskraften för utbildningen, konstaterar Stefan Carlsson.

Vid onsdagens fullmäktige togs beslutet att återremittera ärendet.

Kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) tycker att det är bra att det fastställs vad som gäller.

– Det har uppdagats att det fanns en utredning som vi inte fick ta del av vid kommunstyrelsesammanträdet. Nu går ärendet på återremiss, så att vi får klart besked om det strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen eller inte, konstaterar Ulrika Jeansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson

Ämnen du kan följa