Tidskrävande process att sanera fotbollsplan

Den som får i sig arsenik från Lotorps IF:s C-plan kan uppleva illamående och få diarrésymptom.

18 juni 2014 13:37

– Främst är det små barn som kan drabbas. Men eftersom det är gräs på jorden så är riskerna att drabbas mindre, säger Jaana Edman, miljöchef på Finspångs kommun.

NT berättade i tisdagens tidning om att det uppmätts mycket höga halter av arsenik på Lotorps IF:s C-plan. För många år sedan fanns det ett impregneringsföretag i direkt närhet av fotbollsplanen där man bland annat impregnerade telefonstolpar med giftiga metaller.

Området ska enligt uppgift ha sanerats för 25 år sedan.

– Utrustning och kunskap har förfinats under de 25 åren som har gått. Det är inte säkert att företaget som sanerade har begått något fel utan de har helt enkelt använt sig av den teknik som fanns då, förklarar Edman.

Fotbollsplanen ska enligt kommunen hägnas in så fort det bara går.

– Vi gör det som en ren säkerhetsåtgärd. Vi jobbar för fullt med det, men jag har inte detaljkunskapen om staketen kommit ännu eller när de kommer upp.

Mellan Lotorps IF:s A-plan och den aktuella C-planen skiljer det inte många meter. På A-planen har inga mätningar gjorts.

– Nej, det stämmer. Kommunen för en dialog med företaget WSP för att se hur vi bäst ska gå vidare.

Är det inte bäst att mäta halterna av eventuell arsenik även på A-planen för att lugna barn, föräldrar och ledare?

– Det kan mycket väl bli att vi gör så. Men det kostar också pengar att göra fler mätningar och vi måste ha en finansiering klar för att gå vidare.

WSP har i sin utredning föreslagit att jorden från C-planen fraktas bort.

– Det är samma sak där att det är dyrt att sanera och vi måste kolla vem som ska stå för kostnaderna, säger Jaana Edman.

Semestertider gör också att det förmodligen inte kommer att göras någonting åt situationen under sommaren, mer än att C-planen hägnas in.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip