Strategiskt markköp av kommunen

Kommunen köper mark på Stationsområdet av Trafikverket.

13 januari 1916 10:18

Beslutet klubbades i kommunstyrelsen i måndags. Fastighetsdelen av Finspång Högby 1:1 omfattar 12 700 kvadratmeter spår- och industrimark och kostar 12 700 kronor.

”Överenskommelsen innebär att Trafikverket friskriver sig från saneringskostnader för föroreningar som finns inom markområdet”, står det i sammanträdesprotokollet från KS. Saneringskostnaderna bedöms hamna på mellan 1,6 och 3,5 miljoner kronor. Summan beror på vad marken ska användas till och nivån på känslighet/sanering som aktuell verksamhet kräver. Kostnaderna uppstår först då marken tas i anspråk, uppges det.

Stefan Carlsson (V):

– För Finspångs kommun är det strategisk mark med tanke på Bildningen och kommande planer för Stationshuset. Det finns många idéer och planeringen fortsätter.

Kommunen övertar i och med markaffären arrendet och markansvaret för det område som Siemens idag använder som parkeringsyta. Arrendet löper på ett år i taget.

På sensommaren 2010 presenterade kommunen en idéskiss för ”nya” stationsområdet. Förutom utbildningslokalerna och idéer på ett nytt bibliotek vädrades det åsikter om en pendeltågsstation, en skateboardpark och ett nytt resecentrum. Genom att låta bygga nya lokaler och rusta äldre fastigheter skulle området få en välbehövlig ansiktslyftning. Idag har flera tankar blivit verklighet medan andra skjutits på framtiden. Hur det blir med visionen om en gästkaj och brygga för ångbåten Kristina återstår att se. Detsamma gäller förslaget på ett ny småbåtshamn bara några stenkast från Finnvedsvägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson