Misslyckad upphandling försenar ombyggnation

Ombyggnationen av Bergska skolans lokaler försenas upp till ett år på grund av att inget företag nappade på Vallonbygdens upphandlingsunderlag.

3 september 2014 12:20

Inget företag vågade anta upphandlingsunderlaget som kommunen via Vallonbygden tog fram för ombyggnationen av ungefär en tredjedel av Bergska skolan.

– Nej, vi fick ta ett omtag när det gäller upphandlingen. Det visade sig att inget företag vill ta i en totalentreprenad, säger fastighetsstrategen Fredrik Björkman.

Samtidigt som nya Bildningen har invigts med pompa och ståt så huserar de utbildningar som blev kvar fortfarande i Bergska skolans slitna lokaler. Skolan byggdes 1968 och bland annat är ventilationen undermålig. I tjänsteskrivelsen från början av 2014 står att läsa: "För att nuvarande Bergska skolans lokaler ska kunna erbjuda förutsättningar för en framgångsrik utbildning med modern pedagogik så krävs en ombyggnation, förändringar av lokalstrukturer, renovering av ytskikt samt förbättringar gällande energiförbrukning och klimat". Kostnad för detta beräknas till 31 miljoner kronor plus ytterligare fem miljoner kronor för inventarier till både nya Bildningen och nuvarande Bergska skolan, numera omdöpt till Finspångs gymnasium. Investeringen ska finansieras genom nyupplåning.

Enligt den ursprungliga tjänsteskrivelsen skulle allting vara färdigt till hösten 2014. En plan som nu spruckit rejält.

– Ja, tyvärr. Med facit i hand var det inte rätt väg att gå. I första upphandlingen skulle allting vara klart december 2014. Under pågående upphandling förlängde vi till februari 2015, utan att något företag ville gå vidare till skarpt läge. Vi håller som bäst på att ta fram underlag till en generalentreprenad istället för en totalentreprenad. En generalentreprenad ger beställaren ett större ansvar, säger Patrick Eriksson, fastighetschef på det kommunala fastighetsbolaget Vallonbygden.

Den största anledningen till att Bergska skolans lokaler skulle vara färdigrenoverade samtidigt med invigningen av Bildningen var att det inte skulle skapas ett A och ett B-lag, där grupper som gymnasiesärskolan, svenska för invandrare, särvux och introduktionsprogrammen med flera finns kvar i de gamla lokalerna medan ekonomiprogram, naturprogram och samhällsprogram är flyttade till de nya fräscha lokalerna där även Curt Nicolin Gymnasiet och kommunens bibliotek huserar.

– Hela projektet blev förskjutet av saker vi inte riktigt kan råda över när det gäller upphandlingsförfarande, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro (S).

Är det inte ett misslyckande att inte kunna ha schyssta och ändamålsenliga lokaler även till de utbildningar som blev kvar på Bergska?

– Det var vår vilja och målsättning att det skulle bli klart samtidigt som Bildningen. Men i tid var det också prioritet att få Bildningen färdigt först. Det är inte heller så att vi slutat arbetet med att få ordning på lokalerna i Bergska skolan, berättar Härnbro.

Det nya upphandlingsunderlaget från Vallonbygden beräknas vara färdigt någon gång oktober-november i år. Byggstart är planerad till februari-mars nästa år och allt ska vara klart till höstterminen 2015. Ett år senare än vad som var sagt från första början. Samtidigt som ombyggnaden sker ska alltså undervisning bedrivas.

– Vi har andra lokaler i samma hus som vi kan använda under tiden, säger Fredrik Björkman.

Vad är en generalentreprenad?

En generalentreprenad är ett försök att befria byggherren från de samordningsproblem och den ansvarsspridning som uppkommer vid en delad entreprenad. Vid generalentreprenad träffar byggherren som huvudregel avtal med en entreprenör – generalentreprenören – som åtar sig ansvaret för hela produktionen. Generalentreprenören träffar i sin tur avtal med underentreprenörer, varvid generalentreprenören betraktas som beställare i förhållande till underentreprenörerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip