Lång väntan på sanering

Parkeringsplats, konstgräsplan eller vanlig fotbollsplan? Vad som ska hända med området där höga halter av arsenik hittats är ännu oklart.

9 oktober 2014 12:54

– Just nu är det ingen fara. Men till våren-och sommaren behöver vi använda planen igen eller ha en annan plan tillgänglig så vi kan bedriva vår verksamhet på ett bra sätt, säger en oroad Åsa Rydin, ordförande i Lotorps IF, med cirka 450 medlemmar.

Det var i våras som företaget WSP gjorde en miljöteknisk undersökning eftersom kommunen vill anlägga tomter i området kallat Tallgläntan i direkt närhet av Lotorp IF:s C-plan.

– Där tomterna ska vara och husen byggas har inga höga halter av arsenik uppmätts, sa fastighetsstrategen Fredrik Björkman då.

Skillnad är det på fotbollsplanen där mycket höga halter uppmättes i både ytliga som något djupare lager. På området, precis bredvid planen, har det tidigare funnits en impregneringsanläggning där företaget behandlat slipers och telefonstolpar med CCA-medel, bestående av koppar, krom och arsenik. På grund av den verksamheten förorenades marken i anslutning till impregneringsanläggningen.

I somras kom ett staket upp på platsen så att ingen ska kunna vistas där.

– Vi hade ett möte med kommunen i augusti och skulle också ha ett möte i september, men det ställdes tyvärr in. Det vi har fått till oss är att WSP ska komma tillbaka med en fördjupad analys, men den har vi ännu inte sett. Jag vill också poängtera att de möten vi haft med kommunen har varit väldigt positiva, förklarar Åsa Rydin.

Jaana Edman är miljöchef på Finspångs kommun.

– Jag vet ännu inte så mycket om de åtgärder vi kommer att använda oss av. Det beror på vad kommunen och fotbollsklubben kommer överens om och det är inte klart, berättar hon.

De alternativ som kommit fram är att anlägga en parkeringsplats, en konstgräsplan eller att fortsätta använda ytan som en gräsplan. I vilket fall som helst så måste en sanering till.

– WSP är klara med sin fördjupade analys, jag har bara inte fått underlaget men det är på gång. Det jag kan säga är att de mätningar som gjorts runt och på A-planen samt på andra ställen i området inte har visat några jättehöga halter av arsenik, förklarar Fredrik Björkman.

Målsättningen från kommunens sida är att hitta en bra lösning så fort det går.

– Det här är ett gemensamt problem för klubben och kommunen och vi ska lösa det här i dialog med varandra. Det är båda parter helt överens om. När vi har fått den fördjupade analysen så ska vi tillsammans ta fram en åtgärdsplan, fortsätter Björkman.

Arsenik

Arsenik är ett mycket giftigt halvmetalliskt ämne. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel. Arsenik användes förut flitigt inom tryckimpregnering av trä, men har tagits bort till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip