Det har varit en hel del bränder i Finspångs kommun under 2017. Till exempel brann en villa ner till grunden i Regna på nyårsafton.

Strax före jul skedde en anlagd brand på Netto på Östermalmsområdet. Händelsen rubricerades som mordbrand.

I mitten av november totalförstördes en villa i Viggestorp och i april brann uthuset vid minigolfbanan vid Klippestorpsgården ner till grunden.

Artikelbild

| Utbränd. Nästan hela villan i Viggestorp blev utbränd. Elden spred sig snabbt i huset vid branden som inträffade i november.

– Tyvärr har det varit fler bränder i byggnader, jämfört med tidigare år, men det ligger fortfarande på en låg nivå nationellt sett. Förra året var det 19 bränder. Siffran brukar ligga på 12–13 per år. Det går inte säga att det beror på något specifikt. I vissa fall är det slarv, i några fall har det varit anlagda bränder, säger Peter Kindblom, räddningschef vid räddningstjänsten i Finspång.

När det gäller bränder i skog och mark fick räddningstjänsten rycka ut på 15 uppdrag som krävde räddningsinsatser. I sex av fallen var bränderna redan släckta när styrkan anlände eller i så liten omfattning att inte det klassades som en räddningsinsats..

– De senaste åren har det varit väldigt lite skogsbränder i kommunen. Det ska vi vara tacksamma för.

Peter Kindblom påpekar att sammanlagda siffran för räddningsinsatser minskat markant. Det totala antalet för 2017 var 94 räddningsinsatser.

Artikelbild

| Totalförstördes. Ett uthus vid minigolfbanan vid Klippestorpsgården i Finspång totalförstördes efter en brand i april.

– Det brukar ligga runt 115. Det beror på flera saker, som att det varit färre trafikolyckor och drunkningstillbud. Antalet nödställda har minskat, det har inte varit så många utsläppslarm och dessutom jobbar räddningstjänsten hårt med att förebygga bränder och andra olyckor säger han.

35 trafikolyckor, varav två dödsolyckor, ägde rum i kommunen.

45 sjukvårdslarm rapporteras.

– Det är klart färre än tidigare år. Det har att göra med att kriterierna för att åka på IVPA-larm har ändrats. Förut åkte vi på allting, nu åker vi bara på hjärtstillestånd och rejäla trauman. För några år sedan var siffran över hundra, så det har minskat ordentligt.

Räddningstjänsten åkte på 113 automatlarm.

– Vi åker ofta till industrierna, men de har väldigt bra, egna släckningssystem. I nio fall av tio släcker de bränderna själva, säger Peter Kindblom.

Räddningstjänstens statistik visar också att det skedde 18 hjärtstoppslarm och sex insatser fick göras vid bränder i fordon/fartyg.

Fyra drunkningstillbud rapporteras, men det var bara i ett av fallen som det krävdes räddningsinsatser.

En utryckning i form av en hjälpinsats med en fastklämd person och vid ett tillfälle fick räddningsstyrkan rycka ut till en byggnad med hiss, när det fanns risk för personskada.