Åklagaren yrkade på ett flerårigt fängelsestraff för mannen. Det var en 38-årig bekant till den åtalade som den 30 november fick en kniv huggen rätt genom underbenet. Han skadades allvarligt och förlorade mycket blod. Den brottsbenägne och i Finspång välkände 46-åringen nekar och menar att han inte var på platsen vid tidpunkten för brottet. I övrigt har han inte velat svara på frågor om händelsen. Målsägaren har dock pekat ut honom som gärningsman. Två vittnen som känner 46-åringen har berättat att de sett honom på brottsplatsen vid tidpunkten för brottet. På onsdagen tillkom ett nytt vittne som också känner den åtalade, som berättade för rätten att han var "bombsäker" på att även han såg 46-åringen vid brottsplatsen den aktuella dagen. Några vittnen har sett en person vars klädsel och kroppsbyggnad överensstämmer med den misstänktes.

Dom faller 1 februari
Mannen är också åtalad för att ha misshandlat och hotat en vårdare i häktet på Stockholmsvägen den 27 december. Även detta förnekas. Straffskalan för knivhuggningen, som rubricerats som grov misshandel, spänner från ett till tio års fängelse. Kammaråklagare Anna Hjorth framhöll att det är ett våldsbrott med mycket högt straffvärde och yrkade på en påföljd "en bra bit upp i straffskalan".

Vad tingsrätten anser står klart den 1 februari, då domen meddelas. Rätten beslutade att 46-åringen på grund av risken för fortsatt brottslighet ska sitta häktad i väntan på dom.