Klart: Personalen har blivit uppsagd

Som en följd av konkursen är det mycket som är oklart kring Reijmyre glasbruks framtid. Personalen har sagts upp från sina arbeten och tillverkningen är stoppad på grund av arbetsbrist.

2 januari 2019 10:30

Fredagen 21 december lämnade ägaren Arnfinn Röste in en konkursansökan gällande Reijmyre glasbruk AB 1810 till Norrköpings tingsrätt. I den resultat- och balansrapport som bifogades konkursansökan för perioden 1 januari 2018 till 21 december 2018 redovisades en sammanlagd förlust på nästan 4,5 miljoner kronor. Företaget hade vid inlämnandet av konkursansökan elva anställda.

– Från och med den 28 december är all personal uppsagd på grund av den arbetsbrist som råder i och med konkursutbrottet, skriver konkursförvaltaren Pernilla Tilly Nors, vid advokatfirman Glimstedt i ett mejl till tidningen.

Produktionen på glasbruket är just nu nedlagd.

– En ugn är igång, men det sker ingen produktion. Det beror på en trasig degel som måste åtgärdas. Konkursförvaltningen kan ännu inte uttala sig om det finns förutsättningar att komma igång med produktionen igen, skriver Tilly Nors i mejlet.

På glasbrukets hemsida står det att glasbutiken, webshopen och fabriken tills vidare är stängda på grund av konkurs.

– Konkursförvaltningen siktar på att kunna öppna butiken, i vart fall till försäljning till ordinarie pris, igen vecka två. I övrigt har jag ingen ytterligare information att lämna, skriver Tilly Nors.

Via mejl svarar hon på ytterligare två frågor.

Är personalen berättigad till lönegaranti?

– Ja, personalen är berättigad till lönegaranti. Uppsägningstiden varierar mellan en till sex månader.

Hur jobbar ni vidare för att hitta eventuellt nya intressenter?

– Alla som är intresserade av ett övertagande för fortsatt drift är välkomna att kontakta konkursförvaltningen, meddelar Pernilla Tilly Nors via mejl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip

Ämnen du kan följa