– Jag känner mig stolt och hedrad över att jag fått det här förtroendet från medlemmarna, säger Lilibet, 53 år.

Vänsterpartiet i Finspång hade nyligen årsmöte under ledning av Ricardo Olivares, Norrköping. Det konstaterades att verksamheten under valåret varit livlig och flera nya medlemmar har anslutit sig till Vänsterpartiet. Den nya styrelsen består av en blandning av erfarna och nya ledamöter. Till ny ordförande valdes Lilibet Gustafsson och till kassör Carina Lövgren. Styrelsen består dessutom av Leif Sundström, Tarek Jalbot, Leila Marttila, Joakim Randy Hansen, Stefan Carlsson, Elin Gjein, Christer Nyberg och Lise-Lott Öhr – de tre senare som suppleanter. Avgående ledamöter avtackades.

Ricardo Olivares informerade efter årsmötesförhandlingarna om hur Vänsterpartiet efter tolv års majoritetsposition i Norrköping 2014 hamnade i opposition. Ricardo berättade att det var en ny roll i vilken de allt eftersom lärde sig att driva en effektiv oppositionspolitik.

– Det är en intressant och ny tid för oss framåt. Efter cirka tio år i majoritet sitter vi nu i opposition, säger Lilibet som till vardags arbetar som SFI-lärare på vuxenutbildningen i Finspång.

Vilka frågor kommer ni att lyfta?

– Vi måste jobba ihop oss i den nya styrelsen först innan jag kan svara på det. Nu startar en process både i styrelsen och fullmäktigegruppen. Frågan om huskurage och mäns våld mot kvinnor är en av många frågor som vi brinner för, säger Lilibet Gustafsson.