Hon har idéer för bättre omsorg

Karin Persson Suorra efterlyser en bemannad lokal där avlönad personal sköter samordningen för invånare med allehanda hjälpbehov som ej är biståndsbedömt. Det skapar trygghet för alla parter.

16 december 2014 11:32

– Jag vill betona att brevet inte vänder sig mot handläggarna i kommunen. De styrs endast av politiska beslut och ekonomiska begränsningar.

Undersköterskan Karin Persson Suorra, 51, jobbar inom ett privat serviceföretag som bland annat hjälper biståndsbedömda människor. I två medborgarförslag till kommunfullmäktige ser hon flera fördelar med att låta personalen styra mer över arbetet. Självständigheten bör man värna om.

– Personalgruppen ska följa med till myndigheter för att tala för dessa utsatta personer som sällan kan föra sin egen talan, ordna träffar för att skingra ensamheten, förmedla kontakter utifrån den enskildes behov och finnas med som en medmänniska i vardagen. Gruppen har en viktig funktion att fylla.

Meningen är att avlönad personal i en samordningsenhet ska kunna ge det "som ger mervärde i livet". Jag tror att det här på sikt ökar glädjen och livslusten och sänker samhällskostnaderna för läkarbesök och psykisk ohälsa, förklarar Karin.

Hon anser att kommunen har råd att göra Finspång till en bättre och mer framåtskridande kommun. Förslaget kräver dock modiga politiker som vågar tänka nytt och som agerar både kraftfullt och osjälviskt i de här frågorna.

På jobbet möter Karin ofta kunder som har hjälp via hemtjänsten. Dagligen hörs kommentarer att många äldre reagerar på mängden olika ansikten.

– När jag arbetade i hemtjänsten på 1990-talet träffades personalen på morgonen och lade upp ett dagsschema där vi i möjligaste mån besökte samma brukare under en vecka. Det fungerade alldeles utmärkt. De äldre var trygga med att det oftast var samma person som kom hem till dem.

Hon vill idag ta bort systemet med tidtagning för hemtjänsten samt låta vårdpersonalen planera arbetsdagen på egen hand. Vinsten blir ökat välmående i gruppen, färre sjukskrivningsdagar och tryggare brukare.

– Undersköterskorna är kompetenta och klarar det utan problem. Rent ekonomiskt kan jag inte se att det skulle bli dyrare för att jobbet organiserades annorlunda. Personligen ser jag bara fördelar. Dels för brukarna man tar hand om. Dels får omsorgspersonal mer inflytande. Vi måste ha en kommun där invånarna trivs och mår bra. Vi pratar mjukvara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson