– Den största omorganisationen i företagets historia är precis klar och sjösattes 1 mars. Nu är vi också igång med anläggningen av en helt ny produktionsbyggnad, säger företagets vd Tino Gournambassis.

Omorganisationen har bland annat genererat att KL Industri tillför helt nya avdelningar och funktioner/tjänster för att tillgodose kundens krav och förväntningar samt möta konkurrensen på marknaden.

– Vi är idag marknadsledande i Norden på att utveckla, tillverka och sälja nät– och kopplingsstationer på den nordiska marknaden. KL Industri har utvecklats i snabb takt och ökat volymen på den svenska och finska marknaden. Vi ser att marknaden fortsatt kommer att vara stark och vara i en förändring som ställer högre krav på tekniskt innehåll. När det gäller utökningen av personal rör det sig om sex helt nya strategiska tjänster på tjänstemannasidan, berättar Tino Gournambassis och fortsätter:

Artikelbild

| Fler jobb. KL Industris vd Tino Gournambassis säger att företagets storsatsning kommer att skapa fler jobb i framtiden.

– Vår ambition är att ytterligare stärka vår position och samtidigt utöka vår närvaro när det gäller nya segment. Våra kunders framtid ska vara vår framtid.

I skrivande stund arbetar 140 personer på KL Industri, som fast anställda. Tillkommer gör cirka 20–30 personer som är visstidsanställda.

– Vi anpassar antalet visstidsanställda beroende på hur mycket vi har att göra. Under våren, sommaren och hösten när vi har högtryck kommer vi säkert att närma oss 220 personer som sammanlagt arbetar här.

Nätstationer i plåt har varit och är ett framgångsrecept för KL Industri som inte stannat av. Men marknaden efterfrågar nu också alltmer nätstationer i betong.

Artikelbild

| Möta marknaden. KL Industri mångmiljonsatsar för att möta marknadens krav.

– Det är en av anledningarna till att vi gör den här utbyggnaden på 2 000 kvadratmeter som kommer att bli tolv meter hög. Det blir en multihall där vi både har flera produktionslinjer och en fabrik för att tillverka betong.

I och med att ni själva tillverkar betongen så slipper ni förstås kostnaden att köpa råvaran?

– Så är det. Det gäller att vara kostnadseffektiv. Men det finns flera andra strategiska anledningar som är av framtida karaktär.

KL Industris nuvarande lokaler utmed riksväg 51 invigdes 2009.

– Den här nybyggnationen är den enskilt största satsningen sedan etableringen av huvudbyggnaden. Det rör sig om en investering på cirka 70 miljoner kronor.

Målsättningen är att den nya produktionsbyggnaden ska vara klar under första kvartalet 2019. Företagets storsatsning kommer också att skapa fler jobb i framtiden.

– När allt är igång så kommer vi att anställa cirka 15 personer. Det här är en riktig storsatsning av oss, ett KL Industri 2.0. Det som är extra roligt är att vår satsning ger ringar på vattnet och också ger andra företag i Finspång ökad omsättning, konstaterar Tino Gournambassis.

KL Industri omsatte under 2017 480 miljoner kronor, vinsten är ännu inte officiell.

– Men det gick bra, säger Tino Gournambassis med ett leende.