Extramöte avgör husets framtid

Det extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet på måndag har ett ärende; eventuellt köp eller övertagande av glasbruksfastigheten.

16 september 2015 07:50

– Vi pratar om en framtidsfråga för Rejmyre. Ett Rejmyre utan glasbruk och att ingen tar ansvar för miljösaneringen är inte framtid som jag vill se. Vi får ekonomiskt stöd från länsstyrelsen och Naturvårdsverket till både undersökningar och sanering. Huvudansvaret hamnar hos staten. Men säger kommunstyrelsen ja till fastighetsaffären blir det extrakostnader för kommunen, berättar kommunalrådet Anders Härnbro (S).

Han tror bestämt på tanken att Rejmyre har en framtid som ett omtyckt turismmål.

– Av diskussionerna att döma i KS verkar vi vara överens om miljösaneringen.

Glasbruket försattes nyligen i konkurs.17 anställda berörs varav merparten är arbetsbefriade. Verksamheten går på sparlåga i väntan på att konkursförvaltaren inom kort ska presentera en ny ägare. Ugnarna i hyttan brinner fortfarande för snabbast möjliga produktionsstart igen. Men nye ägaren vill inte köpa glasbruksfastigheten. Eventuellt överlåts den till annan part. En het kandidat är kommunala Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA).

Alliansen med Inge Jacobsson (M) i spetsen är inte oväntat ifrågasättande. Han tycker att det är direkt fel att kommunen är beredd att köpa en gammal industrifastighet i Rejmyre med miljöproblem när det redan finns ekonomiska bekymmer att komma tillrätta med i flera av Finspångs kommuns verksamheter. Enligt delårsrapporten som presenterades för politikerna i veckan visar prognosen att två kommunala sektorer har ett underskott på 43 miljoner kronor jämfört med budget. Det måste vägas in i debatten, anser han.

– Vi hade en lång diskussion om detta vid måndagens kommunstyrelsesammanträde då programpunkten var uppe som ett informationsärende. Det stora problemet är deponin som finns i industrifastigheten och det måste lösas. Vilka kostnader innebär det – att sanera och täcka avfallet och vem eller vilka skall stå för kostnaden? Andra frågetecken rör eventuella underhålls- och renoveringskostnader i byggnaden, säger Inge Jacobsson.

Han fick samtidigt dåligt gehör för påpekandet att kommunen bör anlita en jurist – helst med goda miljökunskaper – som för Finspångs kommuns talan framöver i ärendet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!