En fullsatt heldag i skogen

Fullbokat och efterlängtat. Holmen och Skogshistoriska sällskapets exkursion med inriktning på skogshistorieforskning och industrihistoria blev en vandring tillbaka i tiden.

16 september 2014 11:58

Platsen var Elgsjögården som ligger ett par stenkast vid sidan av vägen mot Rejmyre. Deltog på tisdagens stora träff gjorde bland annat Bo Backström, amatörforskare, yrkesfotograf och författare till boken En bruksskogs historia, Erik Normark, forsknings- och utvecklingschef, Holmen Skog samt Per Olsson, Holmen Skog, skogschef region Norrköping.

– Finspång stod för en exakthet i slutet av 1800-talet. Vi pratar om en otrolig noggrannhet där det aldrig angavs några cirka i dokumenten. Om uppgifterna verkligen stämde? Ja, det lär vi ju inte få veta idag, sade Bo Backström.

Han berättade för publiken hur han arbetade för att försöka få en bild av dåtidens skogsbruk. Materialet är jättelikt och mycket tidskrävande att studera. Det handlar om 100 000-tals dokument och kanske 160 000 filer. Förutom kartor, rapporter och gamla skötselhänvisningar hämtar Bo uppgifter från milor, stormar, instruktioner och timmerräkningar.

– Allt handlade då som nu om att åtgärda brister, bli effektivare och hitta på förfinade metoder, utvecklade han.

I skogarna norr om Finspång avverkades skog redan på 1300-talet för att man behövde träkol vid malmbrytningen. Idag förädlas skogen i stället till trä- och pappersvaror. Från medeltiden finns inte så mycket dokumentation om skogsbruket i trakten. Men från epoken efter att Finspångs styckebruk kommit igång ett par hundra år senare finns desto mer statistik bevarad, uppgav NT när tidningen i somras uppmärksammade att Skogshistoriska sällskapet tilldelat Bo Backström utmärkelsen Örtugen, ett pris som delas ut till framstående amatörforskare eller unga lovande forskare.

Forskningen visar dessutom att naturvärdena i skogen har påverkats av brukandet. Flertalet undersökta gamla avverkningar som analyserats är så kallade naturvårdsområden med rödlistade arter. Tidigare var markerna kalhyggen.

Jan-Eric Karlström, tidigare Holmen Skog och idag kunnig guide vid Hällestad Storgruva, tog tillfället i akt att under bussfärden till skogarna vid sjöarna Östjuten och Västjuten berätta om Hällestad bergslag, dåtidens järnframställning med kopplingar till bruket i Finspång, den omfattande flottningen samt studier av gamla skogsplantskolor från 1860-talet då nya skogsbruksmetoder – bland annat trakthyggesbruk – kom till i Finspångsskogarna. På programmet stod vidare valda delar av Sveriges historia, allemansrätten, om malmbrist och besvärliga transportförhållanden, den gamla bergsstadgan Västra Berget (1341) och Godegårdshandskriften som kaplanen Svenno Johannis en gång i tiden skrev.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson