Den stora branden i Regna

- Kyrkan brinner! Grannarna Axel och Anders såg hemifrån hur röken bredde ut sig utefter kyrkans taknock. De visste att det pågick gudstjänst. Den 6 april är det 100 år sedan Regna kyrka brann.

18 februari 2013 00:00


Branden fick ett dramatiskt förlopp och slutade med en totalförstörd kyrka. Det faktum att branden inträffade mitt under en gudstjänst kunde ha inneburit en än större katastrof, men blev nu i stället många kyrkliga inventariers räddning.

En större ladugård brann också ned. Ålderdomshemmet tog eld flera gånger, men kunde räddas. Kyrkogården blev totalt nedtrampad.

I Regna hembygdsförenings arkiv finns en ögonvittnesskildring av branden, som Vanja Einarsson letat fram för NT:s räkning.

Flydde i panik
Det är Axel Malmström som i ett brev till hembygdsmannen Adolf Guditz 1933 berättade om sina upplevelser 20 år tidigare. Axel Malmström, född 1865, hade köpt Basnäs 1906, men flyttade 1910 till Mauritzberg i Regna kyrkby.

När han och grannen Anders ser att det brinner agerar de direkt. Axel springer mot kyrkan, Anders för att hämta något att släcka med. Axel Malmström berättar (hans ord är moderniserade):

- När jag kom fram till kyrkan stod kyrkoherde Lagergren och predikade för en liten skara på 20 personer. När jag skrek "det brinner i kyrkan", blev de som förstenade. När rök och eld började synas även inifrån stapplade kyrkoherden ned för predikstolen och folk rusade i panik ut ur kyrkan.

På väg till kyrkan hade Axel fått med sig ett par "luffare". Tillsammans med dem började han nu rädda kyrkans inredning.

Altartavlan räddad
- När vi hade fått ner ljuskronorna hoppade jag upp på altaret och bröt loss altartavlans ram med en yxa. Därefter skar jag loss tavelduken och fick ut den.

- Nu rann elden ner över oss från taket. Gästgivare Jansson hade tillsammans med andra börjat bära ut kyrkbänkar. På läktaren stod kantor Kindgren med en liten spruta på ryggen och försökte släcka elden.

Några små brandsprutor är den enda släckningsutrustning som nämns i berättelsen. Någon brandkår fanns förmodligen inte att tillgå. Det var personliga insatser med hinkar och små sprutor som gällde. Axel Malmström berättar om en av de två luffarna som satt på ålderdomshemmets tak och arbetade med vatten och sprutor.

Ljuskronor, silver, altartavlan, nummertavlor, viss inredning och en del av kyrkans arkiv kunde räddas. Allt annat blev lågornas rov.

När kyrkoherde Lagergren skulle ta sig in
i kyrkan fördes han bort av Axel Malmström, som nu slog igen kyrkporten. Strax därefter dunsar kyrkklockorna ner. Allt är nu ett enda eldhav.

Ingen förlust?
Helt klarlagd är inte brandorsaken men det gissades på att gnistor från ett kaminrör hade antänt spåntaket.

Den brunna kyrkan hade byggts 1785-1787 och ersatte då en medeltida kyrka. Efter branden började omedelbart arbetet med att på den gamla grunden bygga en ny. Det efter ritningar av Gustaf Linden, stadsarkitekt i Linköping.

Läser man Östgöta Correspondenten från 13 november 1915, i samband med invigningen, var det ingen större förlust för Regna att kyrkan brann.

En signatur skrev bland annat att den "hörde till en dussintyp, som en viss arkitekt i slutet av 1700-talet förde fram".

Enligt signaturen ska arkitekten ha sagt "Vad det inre beträffar så erbjöd den äldre kyrkan intet nämnvärt av intresse eller kyrklig stämning". Den nya kyrkans exteriör och interiör fick en utformning i enlighet med de samtida arkitekturstilarna jugend och nationalromantik. Kyrktornet fick en karakteristisk lökkupol och Pehr Hörbergs altartavla, som hade räddats från branden, fick en helt ny omramning
i jugendbarock.

Det enligt en kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005.

Axel Malmström

Född 1865 i Stockholm. Köpte gården Basnäs i Regna 1906.

Flyttade till Mauritzberg i Regna kyrkby med familjen 1910.

Flyttade 1913 till Söderköping. Avled sedan 1944
i Nacka.

Axel Malmström var en mångsysslare och en vittberest man, bland annat var han i Kongo en tid.

Malmström hade också stora samlingar av konst, böcker, vapen och antikviteter i sitt hem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!