"Alla vill se skog utan kalhyggen"

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. I fredags genomförde Södermanlands–Östergötlands Skogsmannaförbund en skogsexkursion utanför Rejmyre.

19 augusti 2019 15:19

Cirka 50 deltagare, de flesta var privata skogsägare från Östergötland och Södermanland, medverkade under skogsexkursionen i fredags.

Den anordnades på gården Frängsäters marker, norr om Rejmyre.

– Hyggesfritt skogsbruk är ett högaktuellt ämne. Allmänheten vill se skog utan kalhyggen, som den blir när skogsägaren bara avverkar de stora träden och låter de övriga växa till. Återväxten sker naturligt genom att ta vara på självsådda plantor, berättar Lars Klingström, Södermanlands–Östergötlands Skogsmannaförbund.

Under fredagen tog Fredrik Bergström, ägare till Frängsäters gård, emot besökarna och berättade om skötseln av gårdens skogar, som innebär att det under det senaste halvseklet inte tagits upp några kalhyggen.

– Länge handlade det enbart om successiv avverkning under granskärm, men under senare år också om tallskärmar. Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar runt om i Sverige, säger Lars Klingström.

Södermanlands–Östergötlands Skogsmannaförbund räknar sina anor till 1897.

Under denna tid höll Sveriges skogar på att förödas till följd av bristen på hushållning och ordnad skötsel. Förbundet var tidigt ute med sina ambitioner att verka för att förbättra skogstillståndet i de båda landskapen.

1903 fattade Sveriges riksdag beslut om en ny skogsvårdslag, som krävde att skogsägarna skulle sörja för återväxten efter avverkning.

Det blev början på den restaurering av det svenska skogskapitalet som pågått ända sedan dess.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson