Felaktigheter i Libers lärobok

14 april 2019 19:15

Boken ”Libers Samhällskunskap för gymnasieskolan” innehåller faktafel om myndigheter och moms, skriver Dagens Nyheter.

Bland annat står att den myndighet som har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiken är Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Där finns även information om "Utbildning genom AMS" och "AMS åtgärder".

Arbetsmarknadsstyrelsen upphörde den 31 december 2007 och Arbetsförmedlingen är den myndighet som har det övergripandet ansvaret för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Vi redigerar och faktagranskar alla våra texter, men tyvärr händer det ändå att otydligheter och felformuleringar slinker igenom. Det beror helt och hållet på den mänskliga faktorn, säger Weronika Duvmo, affärsområdeschef för Liber, till DN.

Liber har i dag en omsättning på 353 miljoner kronor. I ett annat avsnitt i boken står om moms: "I de flesta fall är momsen 25 procent av varans pris.”

Men momsen är 20 procent av varans pris. Momspålägget måste vara 25 procent på varans pris exklusive moms för att det ska motsvara 20 procent av varans pris inklusive moms.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT