Läkemedel I fjol fick Giftinformationscentralen nästan 1 700 samtal från sjukhus om akut förgiftning efter överdos av paracetamol. Det är en nedgång med drygt nio procent jämfört med 2017.

Att paracetamolförgiftningarna gick ned 2018 är en effekt av indragningen av paracetamol med fördröjd frisättning, säger Lennart Holm vid Giftinformationscentralen till Läkemedelsvärlden.

Paracetamol med fördröjd frisättning drogs in i juni i fjol efter ett beslut av EU-kommissionen. I Sverige såldes det under namnet Alvedon 665.

Paracetamol är fortfarande etta på Giftinformationscentralens lista över rapporterade förgiftningsfall.