Ett jubel som kan fastna i halsen

En seger för tillskyndarna av frihet på internet. Eller en taktisk dundertabbe som leder till sämre konsumentskydd, dyrare telekomtjänster, och total avsaknad av rättsskydd för nätanvändare. EU-parlamentets sensationella beslut lär leda till debatt.

6 maj 2009 21:30

Mot all förmodan röstade parlamentet i går ned ett kompromissförslag med stöd hos EU:s regeringar, EU-kommissionen och parlamentets största partigrupper, som skulle ge alla nätanvändare tillgång till normala rättsgarantier så som de beskrivs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
I stället vann ett tilläggsförslag till det massiva reformpaketet för telekomsektorn som säger att ingen ska kunna stängas av från internet utan att det först finns ett domstolsbeslut i frågan.


Tillägget skrevs av svenske parlamentarikern Cristofer Fjellner (M) och drevs därefter av Vänsterpartiets dito Eva-Britt Svensson. Båda var efteråt kluvna över segern. Kravet på domstolsbeslut före åtgärder från nätoperatörer mot enskilda användare är nämligen mycket impopulärt bland EU:s regeringar, inklusive den svenska. De anser att operatörerna måste kunna stänga av abonnenter omedelbart, om de exempelvis spammar på ett sätt som hotar säkerheten, och först därefter få sin sak prövad i domstol. Parlamentets beslut innebär att telekompaketet nu går till så kallad förlikning – en helt öppen förhandling mellan parlamentet, regeringarna och kommissionen.


Risken är stor att gårdagens segrande tilläggsförslag går om intet i de förhandlingarna. I värsta fall kan hela paketet gå i graven.
– Den risken finns absolut. Det är lite ”take it or leave it”, säger Catharina Jonsson, departementssekreterare med ansvar för telekomfrågor i det svenska regeringskansliet.


Reformer som tillskapandet av en europeisk telekommyndighet, direktiv om allmän rätt till telekomtjänster, avregleringar och en GSM-reform tänkt att ge besparingar i industrin på upp till 1,6 miljarder euro skulle därmed gå om intet.
Sämre konsumentskydd och dyrare telekom-priser, kort sagt.
Oron är påtaglig bland parlamentarikerna.
– Nu går det till förlikning och jag är jätteorolig över hur det ska gå, säger Eva-Britt Svensson. – Det som vi tidigare uppnått måste prövas igen och motståndet är väldigt stort, konstaterar Fjellner. – Det är väldigt riskabelt att öppna en förhandling igen, fyllde Centerns Lena Ek i, trots att hon själv just röstat emot den kompromiss hon anser ”innehöll allt man skulle vilja ha”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karl Vicktor Olsson/TT