Ersätts för sommarens bränder

Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG, får drygt 6 miljoner i kronor i statlig ersättning för de insatser som gjordes under sommarens skogsbränder. Det har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutat.

16 januari 2019 10:04

Mellan den 17 juli och den 9 augusti förra året deltog brandmän från RTÖG i bekämpningen av de omfattande skogsbränderna i Älvdalen, Bräcke och Ljusdal. Brandmän avbröt i flera fall sina semestrar för att hjälpa till att släcka de omfattande skogsbränder som rasade under den torra och varma sommaren i Dalarna, Jämtland och Gävleborg

RTÖG vände sig till MSB och begärde ekonomisk ersättning för de kostnader som insatserna medförde. MSB har nu beslutat att betala ut drygt 6 miljoner kronor. Merparten av ersättningen – drygt 4 miljoner kronor – avser personalkostnader. RTÖG får även ersättning med drygt 1,5 miljoner kronor för materiel- och fordonskostnader.

Summan som MSB betalar ut ligger i linje med den summa som RTÖG hade begärt.

Totalt brann 22 673 hektar skog i hela Sverige under sommaren 2018, enligt en utvärdering som MSB gjort. Värst drabbades Gävleborg – där skogsbränderna omfattade 12 108 hektar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist