Som tidigare rapporterats har Göran Lindgren, tillförordnad vd för Upplev Norrköping AB, och koncernjuristen Pernilla Olausson fått i uppdrag av bolagets styrelse att granska turerna kring Marvel Avengersutställningen som slutade med ett ekonomiskt fiasko.

I utredningen, som rör leksaksinköp i samband med utställningen, har intervjuer gjorts med ordförande Reidar Svedahl, vice ordförande Joanna Sjölander, tidigare vd Magnus Nilsson, och eventansvarig Mattias Persson. Onsdagen den 5 december presenteras utredningen för styrelsen och några dagar senare blir den offentlig.

Men redan nu vill Lindgren och Pernilla Olausson redogöra för vad man kommit fram till.

Artikelbild

| Rutinerna kring avtal och upphandlingar måste förbättras, menar Göran Lindgren.

– Vi är måna om att lägga alla korten på bordet, säger Pernilla Olausson.

I stora drag visar utredningen på brister gällande rutiner, avtal och upphandlingar. Något som Upplev Norrköping för övrigt fick kritik för redan i våras.

– Det måste definitivt till en förbättring. Upplev Norrköping måste upprätta nya processer och rutiner, konstaterar Göran Lindgren.

– Redan nu under hösten har samtliga behöriga personer fått utbildning i frågor kring upphandling, säger Pernilla Olausson.

Klart är att företrädare för bolaget ingått muntliga avtal med en leksaksleverantör.

– Det ska inte finnas några muntliga avtal, alla avtal måste vara skriftliga, säger Olausson.

Det framgår också av utredningen att dåvarande vd:n Magnus Nilsson även fattat ekonomiska avtal som bara kan tecknas av styrelsen.

Så det är Magnus Nilsson som bär ansvaret?

– Det har funnits tydliga riktlinjer, ändå har det blivit fel, säger Lindgren.

Från Moderaternas sida har det framförts krav på att styrelsen ska polisanmäla Magnus Nilsson för egenmäktigt förfarande med skattebetalarnas pengar.

– Men det finns inget i vår utredning som pekar på oegentligheter som är skäl för en polisanmälan, säger Pernilla Olausson.

Kan det bli aktuellt med någon stämning?

– Det är det inte vi som fattar beslut om. Det görs av ägaren Norrköpings Rådhus AB. Det beror på vad revisorerna rekommenderar. Det blir först aktuellt nästa år, säger Göran Lindgren.

Vilket ansvar har styrelsen haft?

– De borde ha sett till att få större insyn i själva avtalet gällande Marvelutställningen, säger Göran Lindgren.

Sedan tidigare har styrelsen för Upplev Norrköping gett revisionsbyrån KPMG i uppdrag att granska hela Marvelutställningens ekonomi.

Hur ser framtiden ut för Upplev Norrköping?

– Allt har kommit i skymundan av Marvelutställningen. Upplev Norrköping har andra arrangemang som är mycket uppskattade av Norrköpingsborna. Den verksamheten kommer inte att läggas ner, men i vilken form det blir, Aktiebolag eller något annat, är inte bestämt än, säger Göran Lindgren.

Vi har varit i kontakt med tidigare vd Magnus Nilsson som avböjer att kommentera och hänvisar till Göran Lindgren.