Beslut om husbygge i Strömparken hävs

De överklagande fick rätt. Stadsplaneringsnämndens beslut om bygget i Strömparken har upphävts.

16 oktober 2012 18:47

Turerna kring bygget av en ny fastighet, Torget 5, i Strömparken har varit många och långa.

Redan i augusti var partierna överens om att kommunfullmäktige får ta ställning till det omdiskuterade husbygget i vid Motala ström. Nu har även länsstyrelsen fattat beslut om de överklaganden som kommit in.

Många överklagade
Flera personer, föreningar och företag överklagade stadsplaneringsnämndens beslut att anta detaljplanen till länsstyrelsen. De menade bland annat att beslutet borde ha prövats av kommunfullmäktige.

På tisdagen kom länsstyrelsen med sitt beslut. De som överklagat får rätt. Stadsplaneringsnämnden anses ha "överskridit sin befogenhet". Det beslutet upphävs och länsstyrelsen låter kommunfullmäktige avgöra i stället.

Kontroversiell
Det finns enligt länsstyrelsen flera anledningar till att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige. Redan vid kommunens handläggning av ärendet kom det in en stor mängd synpunkter från boende och allmänhet som var emot, vilket gör frågan kontroversiell i viss utsträckning. Länsstyrelsen skriver även att detaljplanen innebär ändrad markanvändning i en särskilt känslig miljö av allmänt intresse. Dessutom var översiktsplanen inte så specifikt redovisad att kommunfullmäktige redan ska ha ansetts ta ställning till inriktningen för hur området ska bebyggas.

Känns bra att vi fick rätt
De ansvariga bakom gruppen Rädda Strömparken ser länsstyrelsens beslut som en viktig delseger.

- Det finns all anledning att nu hysa hopp om att husbygget aldrig blir av över huvud taget, säger Reidar Svedahl och Håkan Lager i en kommentar.

En annan som gläds över länsstyrelsens beslut är Folkpartiets Mathias Sundin. Han lämnade in en motion till fullmäktige om att frågan skulle avgöras där.

- Det känns bra att vi fick rätt i att frågan borde avgöras i kommunfullmäktige, men nu gäller det också att vinna striden om att det inte ska byggas ett hus där, säger Mathias Sundin i en kommentar.

Bland de 15 som överklagade beslutet ansåg länsstyrelsen att det var sex stycken som hade rätt att överklaga.

De övriga klagande kan inte ses som sakägare, hyresgäster eller i övrigt anses berörda av beslutet på ett sådant sätt att de hade rätt att överklaga. De personernas överklagande prövades därför inte av länsstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!