Beslut om husbygge i Strömparken hävs

De överklagande fick rätt. Stadsplaneringsnämndens beslut om bygget i Strömparken har upphävts.