De köper fastighet för glasbrukets överlevnad

Kommunen räddar Reijmyre glasbruks fortsatta framtid genom att köpa fastigheten där glasbruket har sin verksamhet. Något som var ett krav för att den nya köparen skulle genomföra affären.

22 september 2015 02:00

– Det finns redan beslut på hur vi vill utveckla Rejmyre och hantverksbyn. Glasbruket är en viktig del i den helheten. Miljösaneringsproblematiken pratar vi inte så mycket om, men vi vet att den finns. Att området gränsar till sjön Hunn, som är vattentäkt, gör inte det hela mindre viktigt, säger Anders Härnbro (S), efter det blixtinkallade extra sammanträdet i kommunstyrelsen där han är ordförande.

På dagordningen fanns följande frågor som alla besvarades med ett ja:

1) Att åta sig kostnader för miljösanering när det gäller fastigheten och marken där glasbruket har sin verksamhet.

2) Att köpa fastigheten där glasbruket har sin verksamhet för 700 000 kronor.

3) Att fastighetsförvärvet förutsätter att ett hyreskontrakt tecknas med ny ägare till Reijmyre glasbruk.

Hyresnivån föreslås till 374 418 kronor/år.

Handlingarna till ärendet har tagits fram i en rasande fart och kommunen har rådfrågat advokatfirman Delphi om köpet. Delphi avråder kommunen att köpa fastigheten av en rad olika skäl.

– Ja, men de skriver också att det handlar om en bedömning av vikten för kommunen att ha glasbruket kvar och det är precis vad det handlar om här. Att kommunen har ett ansvar för miljösaneringen kommer vi ändå inte ifrån, berättar Anders Härnbro.

Enligt länsstyrelsen kan en miljösanering kosta någonstans mellan 50 till 100 miljoner kronor. Av den summan tror länsstyrelsen att kommunen får betala 30 procent.

– Hade glasbruket försvunnit från orten så hade ändå kommunen fått ta hand om en miljösanering, förklarar Härnbro.

Att en kommun köper en fastighet är inte unikt, men att en kommun köper en fastighet för att rädda en verksamhet är mindre vanligt. Speciellt där en presumtiv köpare har satt det som villkor för att ett köp ska genomföras. Enligt uppgift ska skicket på själva fastigheten också vara dåligt.

Är det till kommunen företagare ska gå i framtiden för att få hjälp när det går dåligt eller när ett köp ska genomföras?

– Fokus måste flyttas från den frågan. Vi har beslutade utvecklingsplaner för Rejmyre och det finns ett större sammanhang, det är det som är skillnaden, menar Anders Härnbro.

Kommunstyrelsen var inte enigt i sina beslut. Moderaterna sa nej till fastighetsköpet, men ja till miljösaneringen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade ja. Vänsterpartiet avstod från att rösta.

– Vi är inte principiellt emot något av detta som beslutats. Men det är en stor och komplex fråga med väldigt många stora oklarheter. Dessutom ska vi besluta detta under tidspress, de sista handlingarna fick vi på sittande möte. Vi vill varken säga ja eller nej i det här läget, säger Stefan Carlsson (V).

Enligt tjänsteskrivelsen ska köpet genomföras redan under tisdagen, men det kan ta någon dag till innan konkursförvaltaren har fått det nya hyreskontraktet påskrivet.

Som det ser ut nu så räddas Reijmyre glasbruk och de 17 anställda kan andas ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!