I och med att kommunens ekonomiska situation blivit ansträngd vänder nu nämnderna på alla stenar för att hitta besparingar. Ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden är att spara in på bussturen Albogaexpressen – en beräknad besparing på 350 000 kronor.

Detta har lett till reaktioner och på onsdagen träffade SPF:s ordförande Gunnel Sehalic och Marja Bergström, PRO-ordförande, kommunalråden Börje Natanaelsson (M) samt Ulric Nilsson (C) för att lämna en skrivelse och betona vikten av att behålla denna busslinje.

 

Artikelbild

| Börje Natanaelsson (M) menar att inga beslut är fattade i frågan om Albogaexpressen.

Både Börje Natanaelsson och Ulric Nilsson poängterar att detta är ett nämndförslag.

– Det har inte varit uppe i kommunstyrelsen eller fullmäktige, så det finns inte något beslut ännu, säger Börje Natanaelsson.

– Det är ett förslag bland många och det ska naturligtvis tittas på konsekvenserna innan något beslutas, tillägger Ulric Nilsson, som betonar att i rådande läge ska nästintill all kommunal verksamhet som inte är lagstadgad belysas.

 

Gunnel Sehalic menar att kostnaderna för färdtjänst och hemtjänst kommer att öka om Albogaexpressen dras in.

– Man vet när Albogexpressen kommer och slipper beställa och krångla. Jag tror att det här skulle leda till större ensamhet bland många äldre, säger Gunnel Sehalic och Marja Bergström håller med.

– Det är en liten besparing som kommer att bli dyr i längden.

Det återstår nu att se när frågan om Albogaexpressen kommer upp för beslut. Enligt Börje Natanaelsson bör detta ske innan nyår.