Det finns 15 utskott och de flesta frågor som läggs fram för riksdagen har först passerat och förberetts i ett av utskotten. Varje utskott har 17 ledamöter och det är lika oklar majoritet där som i riksdagen. I varje utskott har Alliansen sju ledamöter, de rödgröna sju och SD har tre.

Under tisdagen fastställde riksdagen vilka riksdagsledamöter som ska sitta i respektive utskott.

Av de 16 politiker som valts in på östgötabänken så får följande elva en roll som ordinarie ledamot:

Artikelbild

| Betty Malmberg, M

Juno Blom (L), utbildningsutskottet,

Betty Malmberg (M) miljö- och jordbruksutskottet,

Magnus Oscarsson (KD) miljö- och jordbruksutskottet,

Rebecka Le Moine (MP) skatteutskottet,

Artikelbild

| Magnus Oscarsson (KD)

Linda Westerlund Snecker (V) justitieutskottet,

Jonas Andersson (SD) kulturutskottet,

Artikelbild

| Rebecka Le Moine, MP

Markus Wiechel (SD) utrikesutskottet,

Johan Andersson (S) arbetsmarknadsutskottet,

Artikelbild

| Linda Snecker, (V)

Mattias Ottosson (S) försvarsutskottet,

Teresa Carvalho (S) socialförsäkringsutskottet,

Artikelbild

| Jonas Andersson, SD

Johan Löfstrand (S) civilutskottet.

Dessa namn kan dock komma att ändras beroende på vilken regering som bildas. Det eller de partier som får bilda regering behöver ministrar och dessa plockas ofta ur utskotten.

Artikelbild

| Markus Wiechel SD

Utskotten beskrivs ibland som riksdagens motor eftersom det är där som förslagen till beslut formuleras. Dessa förslag läggs sedan fram i riksdagen för omröstning. Ett sammanträde i utskotten hålls bakom stängda dörrar – tanken med detta är att politikerna lättare ska kunna diskutera kompromisser med andra partier.