Bygg inte fler externa köpcentrum

28 november 2001 04:00
Att tillåta etableringen av ytterligare ett externt köpcentrum kommer innebära en katastrof för den redan hårt drabbade förorts- och landsortshandeln.
Det är även förkastligt att förlägga handelsverksamhet till områden utan bostäder. Trots att det borde finnas en önskan att minska biltrafiken och istället planera för en stad där verksamheter finns på gångavstånd så fortsätter bilberoendet att öka.
Detta förlorar givetvis miljön på, men även de grupper som inte har tillgång till bil. Företrädesvis består denna av kapitalsvaga grupper som ungdomar, arbetslösa och pensionärer. Den kommunala policyn att externhandeln inte får öka på bekostnad av cityhandeln är en meningslös konstruktion.
Cityhandeln i Norrköping har hittills visat sig vara tillräckligt stark, det är istället handeln i för- och landsort som blivit hårdast drabbad. Fortsätter utvecklingen så kommer åtskilliga förortscentrum dö ut och naturliga mötesplatser försvinna.
Orter som tidigare visat upp en vitalitet förvandlas till ointressanta sovbyar och förorter riskerar att förslummas. Sedan Maxiområdet kom till har åtskilliga livsmedelsbutiker fått slå igen på grund av olönsamhet. Ektorp är den plats som senast varit på tapeten.
Vi förlorar därigenom en önskvärd mångfald. Istället tar ett fåtal aktörer över. Det är svagt att de styrande politikerna böjer sig för dessas önskemål och låter den externa handelns dominanter öka på småhandlarnas bekostnad.
Mängden livsmedel som konsumeras är tämligen konstant (ökningen är högst en till två procent årligen). Nyetableringar av stora kedjor har därmed ingen positiv arbetsmarknadsmässig effekt eftersom den nya butiken är tvungen att stjäla andelar från någon annan, som tidigare påpekats den lilla lokala handlaren.
Och varför gynnas bilåkningen? Biltrafiken är utpekad som en av de stora miljöhoten och ändå tillåts en fullständigt barock planering. Det naturliga vore att förlägga handel, service och arbete så nära våra bostäder.
Det går givetvis inte komma undan alla biltransporter, men med externhandelsetableringar utelämnar man i stort sett alla miljövänliga valmöjligheter (hur många tar cykeln eller går till Ingelsta för att handla?).
Dessutom finns det en folkhälsoaspekt på det. I en tid då folk blir allt fetare skulle istället en uppmuntran att använda apostlahästarna vara önskvärd. Det hela skulle också gynna de som verkligen är tvungna att använda bilen, till exempel glesbygdsbor, handikappade med flera. Dessa skulle då inte behöva konkurrera om utrymmet med alla okynnesbilister. Nej, vi behöver verkligen inte fler externhandelscentrum.
Jag anser att vi måste värna om den småskaliga stads- och lantkulturen och förhindra att den amerikainspirerade och bilförhärligande handelskulturen får fotfäste. Den nuvarande utvecklingen är förödande för hela vårt kulturlandskap.
Vi borde lära av Norge och Danmark som redan har en restriktiv hållning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!