Broocmanpriset 2019

Nomineringarna för Broocmanpriset är avslutade. Broocmanpriset är Norrköpings Tidningars kulturpris. Det delas ut varje år för "kulturellt berömvärda insatser dit också bör kunna räknas värdefull insats inom samhällslivets övriga områden".

11 september 2019 09:29

2018 delades priset ut till filmkollektivet Crazy Pictures.

Förslaget ska vara inskickat senast måndag 30 september klockan 16.00.

Efter nomineringen fattar en jury beslut om vem som får priset. Mottagaren av priset presenteras i Norrköpings Tidningar den 14 oktober.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!