Under januari steg bostadspriserna på riksnivå enligt Valueguards Hox-index med 1,2 procent. Villaindex ökade mest, upp 1,7 procent, medan prisindex för bostadsrätter steg 0,4 procent.

"Tvärtemot prognoser"

Januari brukar betecknas som en stark månad på bostadsmarknaden. Uppgången under januari i år är dock den lägsta sedan Hox-index började publiceras. Justerat för säsongseffekter föll samtliga delindex.

"Men det bör ses i ljuset av att december var en relativt stark månad", skriver Valueguard i ett pressmeddelande.

"Månadens faktiska siffror går ju tvärtemot alla dystra prognoser. Det är om inget annat en påminnelse om hur svårt det är att göra säkerställda prognoser när människors beteende ingår som en parameter", kommenterar Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Marknaden för bostadsrätter i Stockholm gick mot strömmen i januari och prisindex där backade något, –0,4 procent. Inledningen på februari visar dock på prisökningar för bostadsrätter i Stockholm, jämfört med i januari, enligt Valueguard.

Riksbanken påverkar

Antalet bostadsaffärer i riket minskade med fem procent både för villor och för bostadsrätter under januari, jämfört med motsvarande period i fjol.

Utbudet av nyproducerade lägenheter tros kunna pressa priserna, enligt Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Stockholm, men han tror samtidigt att Riksbankens agerande kan få motsatt effekt.

"Efter en bra start i januari ser vi nu en lugnare marknad med ett stort utbud av återpublicerade och osålda nyproducerade bostadsrätter. Det kommer att pressa priserna de närmaste månaderna i Stockholmsregionen. Samtidigt tror vi att Riksbankens uppskjutna räntehöjning kan påverka marknaden positivt på kort sikt", kommenterar han.