Bakslag för regeringen om pensioner

En politisk majoritet vill göra det lättare att flytta sitt pensionssparande.

Regeringen tycks därmed vara på väg mot ett bakslag.

10 oktober 2019 20:07

Det är en majoritet bestående av de borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna och Vänstern som nu står mot regeringen när det gäller rätten att flytta pensionssparande från ett försäkringsbolag till ett annat.

Vi vill göra det enklare för den enskilde spararen, i dag sitter man fast i samma bolag även om man är missnöjd, säger Moderaternas riksdagsledamot Mattias Karlsson till TT.

Samma ståndpunkt

Efter en föredragning i finansutskottet står det klart att Moderaterna vill ändra flyttreglerna för pensionssparande. Det innebär att de fyra borgerliga partierna delar samma ståndpunkt. Sedan tidigare har både Sverigedemokraterna och Vänstern motionerat i riksdagen om ändrade flyttregler.

Möjligheterna att flytta sitt pensionssparande från ett bolag till ett annat har diskuterats i många år. Den finns en flytträtt i Sverige men den är inte obegränsad.

Man får flytta värdet i sin pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag. Men det bolag som man flyttar sitt pensionssparande från tar som en regel ut en avgift för det.

Resonemanget från de försäkringsbolag som slår vakt om den nuvarande ordningen har varit att de har haft kostnader i form av provisioner som de har betalat för att få in pensionsspararna som kunder.

De pensionssparare som blir kvar när några flyttar tvingas då ta hela den kostnaden, även för dem som flyttade till ett annat bolag. Då uppstår en orättvisa, enligt dem som försvarar den rådande ordningen.

Riksdagsledamoten Mattias Karlsson tycker att det resonemanget är orimligt.

Då skulle elbolagen också ta ut avgifter av de kunder som byter elleverantör, säger han.

Olika lagar

Mattias Karlsson vill bland annat att försäkringsbolagens rätt att ta ut avgifter för flytt ska begränsas mer än i dag. Han vill också att olika lagar ska gälla för traditionell livförsäkring och för fondförsäkring. Traditionell livförsäkring har en garanti och lägre risk. I fondförsäkring väljer spararen själv hur pengarna placeras. Då är också risken större.

Av allt att döma faller nu finansmarknadsminister Per Bolunds (MP) förslag till flytträtt för pensionssparande.

Den 7 november väntas de borgerliga ledamöterna i finansutskottet komma med ett gemensamt betänkande.

TT har sökt finansmarknadsminister Per Bolund för en kommentar.

Fakta: Regeringens förslag

Den 4 april kom regeringen med ett förslag om flytträtt på pensionssparande hos försäkringsbolag. Förslaget innebar bland annat tydligare regler om vilka kostnader som försäkringsföretagen ska få ta ersättning för när en sparare flyttar sin individuella personförsäkring.

Förslaget innebar också att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar skulle få flyttas till en annan pensionsförsäkring.

Nu faller troligen det förslaget.

Källa: Regeringen och TT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Dickson/TT