Viktigt stimulera barnens läslust

Visst är vi på gång med skolbiblioteken i Norrköping. Ett kvitto på det är Viktoriaskolan som i år fick utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”.

Insändare 2 december 2021 20:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Vi har högt ställda mål och det hänger ihop med att vi arbetar på många olika plan för att våra elever ska få den kunskap de behöver. I det arbetet ingår det att våra barn och ungdomar ska ha tillgång till den litteratur de behöver för att kunna utvecklas, få den kunskap de behöver och kunna göra fria och självständiga val. Där spelar skolbiblioteken en viktig roll och därför har vi gjort ett antal insatser för att stärka dem. 

Bland annat har vi anställt en utvecklingsledare med särskilt ansvar för skolbiblioteksutveckling, ett gemensamt utlåningssystem är upphandlat och våra högstadieskolor har fått medel att anställa utbildade bibliotekarier. Så gott som samtliga skolbibliotek är idag bemannade. Några undantag finns för skolor som är under renovering. Eftersom det råder brist på bibliotekarier i hela landet planerar utbildningskontoret dessutom att köpa en tilläggsutbildning till de pedagoger som nu bemannar våra skolbibliotek.

Vårt mål är att alla barn ska klara skolan med godkända betyg. För att nå dit är det viktigt att alla barn från början får med sig de verktyg de behöver för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Att förstå det man läser och att dessutom vara nyfiken på texter är viktiga sådana. Det som händer i klassrummet är därför oerhört viktigt, men också att det finns platser och pedagoger i anslutning som kan stimulera nyfikenheten och läslusten. Därför är skolbiblioteken en viktig del av ett större maskineri för att nå de mål vi vill i skolan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Skolbiblioteken

Insändare: Skolbiblioteken behöver ansvariga

Insändare: Varför har Norrköping inte fungerande skolbibliotek?