Vändningen: Inte klart att skolorna stänger tidigare

Efter viss förvirring på tisdagen stod det sent på eftermiddagen klart att ett beslut om en förändrad terminsavslutning i skolorna kommer att tas först på onsdagen.

Valdemarsvik 15 december 2020 15:55

På tisdagen kunde vi i en artikel på nt.se berätta att det beslutats att grundskolorna i Valdemarsvik skulle stänga redan på fredag, i stället för på tisdag i nästa vecka som planerat. Detta enligt Caroline Hedvall, sektorchef för barn, utbildning och arbetsmarknad. Orsaken skulle vara smittspridningen i samhället, vilket påverkar personalsituationen.

Under tisdagseftermiddagen visade sig dock att detta besked lämnats något förhastat, då ett formellt beslut ännu inte var fattat i frågan. Den som formellt kan fatta beslut när inte kommunstyrelsen i sin helhet har sammanträde är Mattias Geving (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi kommer inte att fatta något beslut i dag, utan i morgon. Jag har nu bett förvaltningen att se över alternativa sätt att bedriva undervisning på måndag–tisdag. Det kan handla om till exempel distansundervisning, extra friluftsdagar eller liknande som gör att man kan minska trycket på lärarna, men ändå hålla skolan igång, säger Mattias Geving som också nämner dialogen med kommunerna i närområdet.

– Där har vi en överenskommelse i länet om hur skoltiderna ska se ut och det väger också rätt tungt för mig – att vi håller de överenskommelser vi gått in i.

Orsaken till förvirringen på tisdagen var alltså att det måste vara kommunstyrelseordföranden som tar ordförandebeslut i snabba ärenden, något som tjänstemannasidan troligen inte hade helt klart för sig, enligt Mattias Geving.

– Vi förändrade den delen av delegationsordningen ganska nyligen, så det är inte så konstigt att det kan gå fel, säger Mattias Geving som menar att för hans del har det varit viktigt att balansera den här frågan.

– Dels handlar det om lärarnas arbetsmiljö som naturligtvis är extremt viktig, men våra barnfamiljer i kommunen måste också ges rimliga planeringsförutsättningar och dessutom måste vi i möjligaste mån samordna oss med våra kommuner runt omkring, därför vill vi inte ta ett förhastat beslut utan också titta på alternativ.

Mattias Geving pekar också på att det är kort tid till fredagen.

– Sedan ska man vara ärlig att säga att när det gäller de yngre barnen så hade ju många ändå varit på fritidshemmen. Där hade det kanske inte spelat så stor roll som för de äldre barnen.

Besked kommer alltså på onsdagen om när och hur skolavslutningen kommer att se ut. Information skickas också ut till föräldrarna.

Fotnot: Denna artikel har ersatt en tidigare artikel, där den ursprungliga informationen om planen för terminsavslutningen fanns. Ett formellt beslut om terminsavslutningen för grundskolan kommer alltså på onsdagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa
coronautbrottet - valdemarsvik kommun
Valdemarsvik

Nya riktlinjer lokalt: Då ska du hålla barnen hemma

Valdemarsvik

"Vi har aldrig haft så många besökare som i år"