Den nya bidragsmodellen blir mer rättvis

Politiker från tekniska nämnden svarar på flera insändarskribenters frågor kring det nya bidragssystemet för vägföreningar i kommunen.

Insändare 30 december 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Förslaget om vägföreningarna innebär dubbelbeskattning" NT 13/12

"Det görs skillnad på medborgarna" NT 13/12

"Klubbat och klart - inte särskilt smart!" NT 23/12

Skribenterna ställer en mängd frågor kring det nya bidragssystemet för vägföreningar som tekniska nämnden har beslutat om.  Politiker från Kvartetten och oppositionen samt tjänstepersoner har i över ett års tid jobbat fram ett nytt bidragssystem i syfte att få en mer konsekvent bidragsgivning då tidigare upplägg inte ansågs hålla juridiskt.  

Det har varit en svår uppgift eftersom vägföreningarna ser så olika ut, allt ifrån mindre vägföreningar på landsbygden och i staden till de stora föreningarna i våra tätorter. Den nya modellen tror vi blir mera rättvis, men visst är det så att vissa föreningar kommer att få lite lägre bidrag medan andra kommer att få lite högre, det är ofrånkomligt. Ett flertal föreningar som tidigare inte fått bidrag kan nu också få det.

 

Bidragen för enskilda vägar, som har en längd över 500 meter, kommer att utbetalas under 2022 medan bidragen för grönskötsel kommer att gälla från och med 2023. De olika frågetecken som insändarna har skrivit om berör främst skötselbidragen. Förutsättningarna för grönskötselbidragen kommer under året att gås igenom i de fall det finns oklarheter. Vi vill göra klart vad vägföreningen respektive kommunen ska ansvara för. 

 

I Sverige finns en uppdelning vad gäller kostnadsansvar för statliga vägar, kommunala vägar och enskilda vägar med statsbidrag.

Inom Norrköpings kommun är 65 procent av alla vägar just enskilda. De flesta finns på landsbygden men de finns även i våra större tätorter enligt anläggningsbeslut från Lantmäteriet. Kommunen ansvarar således inte för enskilda vägar och är heller inte tillsynsmyndighet över dem. Kommunen har dock valt att ge bidrag till vägföreningarna och det är den modellen som nu har setts över.

 

Staten ger bidrag till framför allt enskilda vägar på landsbygd där man har långt till allmänna vägar. Våra tätorter som inte har långa sträckor till allmänna vägar får ett litet statligt bidrag (många gånger inget alls) men där är det framför allt det kommunala bidraget som står för huvuddelen. 

Norrköpings kommun ger ett bidrag på cirka 10 miljoner kronor per år där huvuddelen går till de största vägföreningarna. Detta med anledning av att de utifrån anläggningsbeslutet också har ett ansvar för grönytor som övriga föreningar inte har i samma omfattning.  

 

Kommunens ambition är att försöka utjämna skillnader utifrån de ekonomiska ramar och de regelverk som finns. Vad vi känner till så finns det inga ambitioner hos något politiskt parti att sänka eller ta bort bidragen till våra vägföreningar. Tvärtom så har det beslutats att bidragen ska finnas kvar och de kommer nu även att utökas med 700 000 kronor per år. Utöver det årliga driftbidraget kommer de större vägföreningarna också att erhålla ett omställningsbidrag på fem miljoner kronor.

 

 

 

För tekniska nämnden

Karin Jonsson (C)

Åsa Sköldestig (S)

Evelina Nejdemo Glad (L)

Anna Bäck (KD)

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Konflikten om vägföreningarna

Debatt: Tekniska nämnden ser till alla vägföreningar

Insändare: Det ska vara rätt fakta om vägföreningarna

Insändare: Riv upp beslutet om vägföreningarna

Beslutet: Större ansvar läggs på vägföreningarna

Kritiken från vägföreningarna: "Förslaget är inte ens halvfärdigt"

Visa fler
Läs mer!

Här vill de bygga ett nytt bostadshus i Kneippen: "Målsättningen är att det ska bli 30 till 40 lägenheter"

Han vill ha fler hundrastgårdar i city: "Stort behov"

Rivningen är igång: här försvinner de gamla husen – bit för bit • Kan ge buller i ett halvår

Grattis Norrköping till rekordmånga UF-företag

Insändare: Oacceptabel hantering av skatte-medel

Visa fler