Tekniska nämnden ser till alla vägföreningar

Nej, politikerna i tekniska nämnden i Norrköping varken tramsar eller är ”anorektiska”.

Debatt 14 januari 2022 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik

"Det ska vara rätt fakta om vägföreningarna" NT 7/1

Vi far inte med några osanningar utan har svarat övergripande och faktamässigt på de insändare som har varit. De detaljfrågor som Jens Erik Bergvin ställer har han fått svar på vid ett flertal tillfällen både via samtal och mail via från samhällsbyggnadskontoret. 

Inför beslutet har vi pratat med riksförbundet enskilda vägars jurister, vi har konsulterat Sverige kommuner och regioners jurister samt pratat med extern jurist. Finns det oklarheter så kommer de att redas ut mellan respektive vägförening och samhällsbyggnadskontoret. Det är av förklarliga skäl inte möjligt att gå igenom alla detaljer för varje förening på NT:s insändarsida.

Det är väldigt enkelt att bara se till sin egen vägförening men tekniska nämnden har till uppgift att tillse att alla olika vägföreningar behandlas ungefär lika, allt ifrån de allra största i våra tätorter till de mindre på landsbygden.

Det är bara att konstatera att ingen hittills har föreslagit något realistiskt alternativ till det beslut som fattats utifrån de förutsättningar som finns​. Säkerligen beroende av att frågan är mycket komplex. Från tekniska nämndens sida ser vi framåt och vi är måna om att vägar i vår kommun ska kunna ges förutsättningar till en bra standard, oavsett om de finns i stad, i våra samhällen eller på vår landsbygd.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Konflikten om vägföreningarna

Insändare: Kvarstår att kommunen inte orkar ta ansvaret

Insändare: Det ska vara rätt fakta om vägföreningarna

Insändare: Riv upp beslutet om vägföreningarna

Insändare: Tekniska nämnden svarar på frågorna kring bidragssystemet till vägföreningarna

Beslutet: Större ansvar läggs på vägföreningarna

Visa fler