Riv upp beslutet om vägföreningarna

Tekniska Nämnden fortsätter att trotsa angående vägföreningarna! Det som för alla är en självklarhet… allas lika rättigheter och likabehandlingsprincip, beslutar TN och kommunen inte ska gälla.

Insändare 5 januari 2022 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med fortsatt ohörsamhet och en retorik innehållande krystade argument har man bestämt sig. 

Kommunens ekonomi ska lösas genom dubbelbeskattning för ett stort, men begränsat, antal kommuninnevånare. Bidragslöftet, enligt beslutet, till vägföreningarna är ett slag i luften och har endast ett mål; att just nu komma undan. 

Hur bidragen kommer att se ut i framtiden kan man, efter kommunens anmärkningsvärda hantering av denna fråga, med stor oro ana.


Det är inget annat än ekonomi som ligger bakom tekniska nämnden och kommunens beslut att inte införliva vägföreningarna i kommunens budget. Allt annat är orättfärdiga argument för att slippa ta ansvar för det som för flertalet kommuninnevånare självklart ingår i kommunalskatten. 

 

Men i stället för att fullfölja den tidigare överenskommelsen; att införliva Vägföreningarna i kommunens förvaltning (bara att bryta en sådan överenskommelse är politiskt okorrekt), beslutar man nu den befängda idéen att låta några kommuninnevånarna dubbelbeskattas.


Vi som nu dubbelbeskattas vill inte att det ska vara så här. Naturligtvis inte. Alla i Norrköpings kommun ska behandlas lika. Riv upp beslutet och låt alla innevånare ta del av samma trygghet och en rättfärdig, demokratisk fördelning av kommuninnevånarnas gemensamt inbetalda skatt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Konflikten om vägföreningarna

Debatt: Tekniska nämnden ser till alla vägföreningar

Insändare: Det ska vara rätt fakta om vägföreningarna

Insändare: Tekniska nämnden svarar på frågorna kring bidragssystemet till vägföreningarna

Beslutet: Större ansvar läggs på vägföreningarna

Kritiken från vägföreningarna: "Förslaget är inte ens halvfärdigt"

Visa fler