Liljeblads dubbla budskap drabbar våra elever…

Jag har nogsamt läst Kicki Liljeblads artiklar och det är nog fler än jag som förundras över de dubbla budskapen.

Norrköping 28 mars 2021 21:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik

"Det är regelverket kring friskolorna jag vill förändra" NT 23/3

I repliken “Det är regelverket kring friskolor jag vill förändra” säger Kikki Liljeblad å ena sidan att hon inte har något emot friskolor eller det fria skolvalet, men samtidigt ställer hon sig bakom en utredning som förespråkar en reducering på cirka tio procent av skolpengen till friskolor. 

 

Det är ett förslag som skulle riskera nedläggning av ett flertal fristående skolor och omöjliggöra för väl fungerande och efterfrågade verksamheter att bygga ut och kunna ta emot fler elever. Kikki Liljeblad hävdar att friskolor är överkompenserade. 

Sanningen är att Kunskapsskolans elever i genomsnitt får 80 procent av elevkostnaden för kommunens elever. Eleverna hade förstås kostat pengar även om de hade gått i kommunala skolor, men då 100 procent av kostnaden. 

Kikki Liljeblad tycks bli provocerad av att välskötta fristående skolor klarar av att bedriva sin verksamhet med hög kvalitet och välskött ekonomi. Borde det inte vara mer provocerande med kommuner som missköter sin ekonomi i åratal och ändå inte klarar av att ombesörja den grundläggande kvaliteten i sina grundskolor? 

 

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg, finns det idag mer kvalitativa och ekonomiskt hållbara sätt att organisera skolor, modeller som jag gärna diskuterar, om intresse finns. Om Kikki Liljeblad är för fristående skolor och det fria skolvalet, hur kan hon då förespråka förändringar i regelverket som på ett allvarligt plan riskerar att slå ut de fristående skolornas existens? 

Jag förväntar mig dessutom att ordföranden i utbildningsnämnden värnar om alla Norrköpingselevers rätt till en bra skola, inte bara de som väljer de kommunala alternativen. 

Strävan efter en likvärdig skola måste gå hand i hand med kraven på kvalitet. Att underminera möjligheterna för välfungerande och uppskattade friskolor, för att belöna de kommunala skolor som väljs bort för att de inte håller måttet, är inte rätt väg till likvärdighet. 

 

Kunskapsskolan har funnits i över 20 år är en seriös skolhuvudman som sätter individanpassning och undervisningens kvalitet i fokus. Våra ägare har hittills inte tagit ut någon vinst, utan den har återinvesterats i verksamheten. Vi måste också organisera oss för och ha framförhållning när det gäller elever som börjar och slutar på våra skolor. Det kallas för planering och flexibilitet. Om Kikki Liljeblad menar allvar med sin tilltro till vår verksamhet, borde hon inte ställa sig bakom ett förslag som kraftigt försvårar möjligheten att ge våra elever det stöd de har rätt till. 

Markus Brunfelt, rektor Kunskapsskolan Norrköping

Ämnen du kan följa
Friskolor
Insändare

Insändare: Stoppa vinstjakten i friskolorna

Debatt

Debatt: Ett statligt huvudmannaskap för skolan bör diskuteras

Debatt

Debatt: Det är regelverket kring friskolor jag vill förändra

Debatt

Debatt: Liljeblads avarter är stolta och hårt arbetande lärare

Debatt

Debatt: Jag är inte emot friskolor, jag är emot orättvisor

Visa fler
Läs mer!
Insändare

Insändare: Stoppa vinstjakten i friskolorna

Debatt

Debatt: Det är regelverket kring friskolor jag vill förändra

Debatt

Debatt: Friskolors vara eller inte vara