Jag är inte emot friskolor, jag är emot orättvisor

Sophia Jarl brukar bli oerhört upprörd när andra lägger ord i hennes mun eller beskriver att hon är på ett visst sätt. Att hon själv gör exakt samma sak verkar dock inte bekymra henne alls.

Norrköping 14 mars 2021 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Familjer ska ha möjlighet att välja en skola som passar dem" NT 25/2

Jag har inte sagt att friskolor är generellt dåliga. Det är friskolesystemet jag kritiserar. I Norrköping har vi många fristående skolor som funnits länge och som gör ett otroligt bra jobb, och det finns också de som har en del att jobba med. Precis på samma sätt som de kommunala skolorna.
 

Jag vet inte om Sophia Jarl läst den utredning om en jämlik skola som kom för ett tag sedan, den så kallade ”Åstrandsutredningen”. Om inte – gör det. Utredningen kommer med flera förslag kring hur friskolesystemet ska bli ett verkligt valfrihetssystem för alla elever. Utbildningsnämnden i Norrköping har dessutom svarat på remissen utan några större politiska meningsskiljaktigheter. 

Idag ställer många föräldrar sina barn i kö till kommunernas mest populära friskolor när barnen föds. Det missgynnar barn som är födda sent på året, barn som flyttar till orten under skoltiden eller de barn vars föräldrar inte planerat skolgången många år i förväg. Jag vill att alla elever ska kunna välja alla skolor – så är det inte idag. Därför tycker jag att de fristående skolorna ska ingå i samma skolval som sker till de kommunala skolorna varje år. Då kommer inte kötid utan andra kriterier bestämma vilka barn som ska gå på de olika skolorna. På sätt blir skolvalet en valfrihet för alla elever, inte bara för några få vilket är fallet idag.

 

Vi har också ett ersättningssystem till friskolor som inte ersätter kommuner för det extra ansvar som de har. Kommunala skolor tvingas alltid ha en beredskap för att kunna ta emot alla elever. Om en fristående skola stänger på grund av konkurs eller andra omständigheter måste kommunerna ständigt ha en beredskap för att kunna ta emot eleverna som gick på den stängda skolan redan nästa dag.

 

När elever byter till fristående skolor finns det heller ingen möjlighet för kommunen att kunna planera för sin verksamhet, utan man står plötsligt med mycket mindre pengar men ändå samma behov av personal. På grund av dessa orättvisor i villkoren menar både jag och utredaren Björn Åstrand att kommunerna borde ha en högre ersättning. Jag tycker också att det är orimligt att fristående skolkoncerner kan plocka ut miljontals kronor i vinst och ändå få del av kommunens skattepengar. 

För att lösa skolsegregationen måste vi också lösa bostadssegregationen. Idag bor vi oerhört segregerat vilket gör att närhetsprincipen vid fördelning till skolor också skapar segregation. 

Jag tror det vore bra om kommuner gavs möjlighet placera sina barn på skolor i olika ”spår” där elever från olika bostadsområden hamnar på samma skola. Så gjordes tidigare, men har efter ett uppmärksammat domslut varit tvunget att tas bort. 

 

Jag vill ha en likvärdig skola för alla. För mig är det inte bättre eller sämre att gå på en fristående skola. Alla skolor ska vara bra skolor och jag anser att alla ska familjer ha möjligheten att välja skola till sina barn. Alla barn ska och kan lyckas. Vi ska ställa krav och ha förväntningar på alla barn och elever. Jag är alltså inte emot friskolor – det är nuvarande friskolesystem och den ojämlikhet som det skapar som jag är emot. 

Kikki Liljeblad (S) ordförande utbildningsnämnden Norrköping

Ämnen du kan följa
Friskolor
Insändare

Insändare: Stoppa vinstjakten i friskolorna

Debatt

Debatt: Ett statligt huvudmannaskap för skolan bör diskuteras

Insändare

Insändare: Liljeblads dubbla budskap drabbar våra elever…

Debatt

Debatt: Det är regelverket kring friskolor jag vill förändra

Debatt

Debatt: Liljeblads avarter är stolta och hårt arbetande lärare

Visa fler
Läs mer!
Norrköping

Trafikljusen vid skolan släcks - då reagerar föräldern

Debatt

Debatt: Visst ska vi värna om varje skattekrona

Norrköping

Skolpersonal svårt skadad - fick kokande vatten på sig

Norrköping

Så blir årets studentfirande i Norrköping

Krokek

Eleverna får inte ha mobil på skoltid - eller ytterskor

Visa fler