Hur handskas kommunen med våra skattepengar?

Full respekt för att äldreomsorgen äntligen ska prioriteras efter att under lång tid av år ha nedmonterats i Norrköpings kommun liksom i Sverige i stort. Tyvärr krävdes det en pandemi med många döda för att belysa hur illa vi hanterar våra äldre.

Norrköpings kommun 2 mars 2021 11:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men man kan fråga sig hur Norrköpings kommun och framförallt tekniska nämnden under många år handskas med Norrköpingsbornas skattepengar. Nu senast gäller det de skrotade byggplaner på kajen enligt artikeln i NT.

Några exempel på enligt mig märkliga beslut och prioriteringar under senare år. Finns säkert många fler.

Femöresbron som har varit avstängd och nedmonterad under många år medan Norrköpings kommun vill ersätta den med en ny bro som enligt kommunen måste flyttas några meter trots att flera instanser säger ifrån. Fördröjer möjligheterna för en ersättningsbro och kostar många sköna miljoner. Prestige?

 

Samtidigt som den cirkusen får fortsätta planeras det för en helt ny cykel- och gångbro över Strömmen från Kneippen till Dragsgatan. Vad kostar planering och utförande av en sådan bro? Är den bron nödvändig? Hur långt är det mellan broarna vid Riksvägen, Femöresbron (under förutsättning att den finns) och broarna vid Pronova, universitetet och Kungsgatan som gör att det måste byggas ytterligare en bro på den sträckan? 

Bryggan vid Moa Martinssons plats. Oerhört snyggt designad och pryder sin plats, men nyttjas den? 

Bryggan vid Gamla Tullhuset. Samma här, oerhört snyggt designad och kommer verkligen pryda sin plats och förhoppningsvis nyttjas när Gamla Tullhuset under året är färdigrenoverat. Men bryggan har under många år varit svåråtkomlig och, känns det som, varit del av en byggarbetsplats. Vad har den kostat i drift- och underhåll under alla dessa outnyttjade år? 

 

Parken vid Hamnbrons nord-östra sida. Den ”grönskande entrépark med stora träd, slingrande gångstråk och rofyllda sittplatser. Vid vattenlinjen knyts parken ihop med Kanontorgets stora kajplan” allt enligt kommunens beskrivning. Återigen mycket vacker och kommer att pryda sin plats när Inre hamnen färdigställs. Men vem nyttjar denna entrépark som idag enbart är en återvändsled till en byggarbetsplats? Vad har den kostat i drift- och underhåll alla dessa outnyttjade år? 

Spårvägslinje 2:s planerade ändrade sträckning över Vasaparken och Ljurafältet. För att, om det blir av, förkorta restiden från Kvarnberget till centrum/Resecentrum med några minuter. Vad har det projektet kostat hittills? Prestige?
Varför inte satsa på spårvägsutbyggnad till lasarettet och det under uppförande nya området Björkalund istället? Kan med fördel bli en ny ringlinje från Kvarnberget med en tvärsöverssträckning till lasarettet och Björkalund med fortsättning till centrum? Var är miljötänket?

 

Samtidigt som ovanstående hanterats och prioriterats har projekt pågått för planer vid Strömmen både angående Strömsholmen och sträckan mellan Hamnbron och Saltängsbron. Längs med Hamngatan, där Kalvhagen och Södra kajen ingår, skulle det byggas ett parkstråk innehållande bland annat fasta flytbryggor, paviljonger för restaurang med uteservering, samt en ny lekpark.

För Strömsholmen har det också funnits många planer som stötts och blötts under många år. Även där har det varit förslag med flytbryggor och kallbadsmöjligheter bland annat.

KFUM har erbjudit kommunen att sköta och hantera café, kiosk och aktiviteter. Vad har hänt med det förslaget?

Både kajen vid Strömmen och Strömsholmen ligger centralt i Norrköping och passeras dagligen av många Norrköpingsbor och turister och skulle bli en verklig prydnad för centrala Norrköping. Idag är Strömsholmen en helt outnyttjad pärla i centrum som Norrköpings kommun låter förfalla mer och mer. 

Men nu räcker plötsligt inte pengarna till enligt kommunalrådet och ordföranden i tekniska nämnden Karin Jonsson (C) så nu stoppas dessa planer.

Inte heller räcker pengarna för att ha en dräglig snöröjning för cyklister och gående. Första året på länge som det dessutom har varit snö i mer än en vecka.

 

Hur får och kan detta få fortsätta? Hur får och kan våra skattepengar hanteras så lättvindigt? Vem ser helheten i den styrande Kvartetten?

Jag hoppas att Norrköping kan fortsätta utvecklas med en attraktiv stadskärna, bara rätt beslut tas.

Anders Augustsson

Ämnen du kan följa
Kommunpolitik
Debatt

Debatt: Hur ska fler Norrköpingsbor bli skattebetalare?

Insändare

Insändare: Nicklas Lundström: Vi ryter ifrån!

Debatt

Debatt: Förebyggande insatser kan rädda liv hos barn och unga

Insändare

Insändare: Var och en kan välja vad den vill göra

Insändare

Insändare: Strunta i champagnen - satsa på orkestern

Visa fler