Gatan där hastigheten är för hög

Farthinder skulle behövas för att sänka hastigheten.