Går inte att undvika köerna på Skepparegatan

Vi beklagar att köbildning uppstår på Skepparegatan i samband med projektet som pågår på Östra promenaden.

Norrköping 21 september 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Behövs gasmasker till oss som bor i korsningen" NT 9/9

Det är tyvärr oundvikligt under ett så stort byggnationsprojekt. Samhällsbyggnadskontoret arbetar löpande med att hantera de negativa konsekvenser som uppstår vid trafikomledningen. Vid Djäkneparkskolan har vi till exempel tagit bort en avsmalning och ersatt den med ett övergångsställe för att öka framkomligheten. På just denna plats har trafikbelastningen ökat särskilt mycket, dock inte till de nivåer som utgör en fara för ohälsosam luftkvalitet eller bryter mot de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Omgörningen av Östra Promenaden

Nu blir det svårare att ta sig fram på Promenaden

Här planteras det första nya trädet på Östra Promenaden

Cyklisten om avspärrningarna: "Det har blivit katastrof"

Siffrorna: Här har trafiken ökat mest när Promenaden stängts av ✓ Dubbelt så många bilar på gatan

Insändare: Snart ska Östra Promenaden grönska på nytt

Visa fler
Läs mer!

Företagsjätten kan tvingas välja bort Norrköping – kan påverka jobben i området: "Vi kommer inte under järnvägen"

Deras vädjan: Satsa pengarna på oss och börja bygga: "Staten måste göra sin del"

Nu blir det svårare att ta sig fram på Promenaden

"Det kommer inte bli dyrare att hyra en elsparkcykel"

Här planteras det första nya trädet på Östra Promenaden

Visa fler