Det behövs billiga bostäder på Vikbolandet

Tänk om man kunde slå upp NT och läsa "Nu ska vi bygga hyresrätter till rimliga priser för de äldre i tätorten Östra Husby".

Vikbolandet 13 maj 2021 15:36
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enkäten som gjordes för en tid sedan gav ett tydligt svar. Cirka 240 personer var positiva till att bo kvar på Vikbolandet på ålderns höst efter att ha levt och arbetat där hela sitt liv istället för att bli hänvisade till exempelvis sjätte våningen i ett höghus någonstans i centrala Norrköping. 

Det tas privata initiativ för äldreboende i Östra Husby men det är dyra lägenheter. Alla har inte en villa eller ett företag att sälja så kostnaden blir stor. 

Östra Husby nämns inte i planerna. Istället får man läsa "Nu ska vi bygga Norrköpings sjöstad" där får man ta båten via en kanal till Strömmen till sitt boende eller Marviken bland många exempel. 

Man hör inte att centerpartiet är aktiva i detta ärende. Ändå bor och lever Centerns representant i Kvartetten, Karin Jonsson, på Vikbolandet.

Pelle H

 

Svar direkt

Centerpartiet på Vikbolandet håller verkligen med om att bostadsfrågan är en av våra viktigaste frågor att driva. Förutom att kunna hitta en lämplig bostad så är fler boende också viktigt för att kunna behålla och utveckla den kommunala servicen i form av skola, barnomsorg och vård.  

Bostadsfrågan hänger tätt ihop med möjligheterna att kunna rekrytera personal till de arbetstillfällen som finns på Vikbolandet. Det gäller både inom den offentliga verksamheten men också inom det privata företagandet.

 

Av den anledningen har Centerpartiet varit pådrivande för att fler ska kunna bosätta sig på Vikbolandet. Som det lokalodlade parti vi är, har vi därför vid olika tillfällen bjudit in allmänheten, fastighetsbolag och markägare för att påvisa vilka möjligheter det finns för bebyggelse, både i Östra Husby men också i övriga områden på Vikbolandet. 

Glädjande nog så ökar också invånarantalet på Vikbolandet, dels genom mer villabebyggelse men också genom de lägenheter som nu byggts i Östra Husby. Arkösund växer också, alla tomter vid Nordanskog är nu sålda och det planeras för nya radhus också.

 

Vi skulle gärna se att det också byggs seniorboende och andra lägenheter med en lägre hyresnivå i Östra Husby. Bristen på denna typ av boenden på mindre orter är ett bekymmer som delas av många. Orsaken är i huvudsak att byggföretag inte får den ekonomiska kalkylen att gå ihop, lägenheterna skulle bli för dyra att hyra ut.

Vi tittar nu på hur andra orter jobbar med liknande frågor runt om i landet men även i närheten av oss. Det pågår intressanta byggprojekt både i Krokek och Kvarsebo och faller de väl ut kanske det kan vara koncept som kan användas även i Östra Husby. Olika typer av koncepthus, dvs fabricerade hus, har också byggts i Skärblacka nyligen och fler är på gång. Vi hoppas nu att liknande byggnationer med en lägre hyresnivå även skulle kunna vara ett bra alternativ i Östra Husby framöver.

 Karin Jonsson (C), kommunalråd 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fastighetsaffärer

385 000 kronor för tomt på Arkösundsvägen 525A på Vikbolandet

Fastighetsaffärer

Hus på 79 kvadratmeter från 1968 sålt på Vikbolandet - priset: 4 575 000 kronor

Fastighetsaffärer

Nya ägare till villa på Vikbolandet - 3 095 000 kronor blev priset

Fastighetsaffärer

Fastigheten på Östra Stenby 24 på Vikbolandet såld för 500 000 kronor

Fastighetsaffärer

70-talsstuga på 48 kvadratmeter såld på Vikbolandet - priset: 3 750 000 kronor

Visa fler