Det är regelverket kring friskolor jag vill förändra

Man kan fråga sig om Marcus Brunfelt läst min artikel innan han skrev ett svar då svaret är fullt av felaktiga påståenden. 

Norrköping 23 mars 2021 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

 "Liljeblads avarter är stolta och hårt arbetande lärare" NT 19/3

En gång för alla: Jag är inte emot friskolor- det är regelverket, friskolesystemet, jag vill förändra.

För mig är det självklart att alla barn ska ha möjlighet att välja skola-att det fria skolvalet ska vara ett fritt skolval för alla. Så är det inte idag. Många barn har inte vårdnadshavare som ställer barnen i kö den dag de föds. Och nej, alla skolor har inte kö som urvalskriterium- men många har det. 

 

Jag vet inte riktigt varifrån Brunfelt har fått ifrån att jag anser att friskolor är avarter. I den gemensamma artikel jag skrev tillsammans med två kollegor beskriver vi delar av systemet som avarter- inte enskilda skolor eller hårt arbetande lärare. 

Jag anser att kommuner bör kompenseras för sitt extra ansvar att ha beredskap för att ta emot alla kommunens barn. Jag har också sagt är att friskolor inte ska överkompenseras. 

Det kan väl knappats vara en kontroversiell åsikt att skolor, oavsett huvudman, ska kompenseras för de kostnader de faktiskt har. Jag har också varit tydlig med att jag tycker det är provocerande att vissa skolkoncerner tar ut stora vinster, vinster som i grunden bygger på ersättning från skattesystemet och som inte går tillbaka till undervisning. 

Detta tolkar Brunfelt som att jag vill reducera alla friskolors skolpeng. Även om  den skola Marcus jobbar på inte tar ut vinst så vet vi båda två att det finns skolkoncerner som gör det. Den möjligheten vill jag begränsa-inte möjligheten att bedriva undervisning.

 

Kommunen kan inte likt en friskola sätta ett tak på hur många som får plats. Vi måste ta emot alla barn oavsett hur många de är. Räcker inte platserna får vi utöka våra lokaler vilket medför ökade kostnader. 

Jag har inte yttrat någon kritik mot enskilda fristående skolor. Jag har tvärtom varit tydlig med att det är friskolesystemet- inte friskolorna som sådana- som jag är kritisk till och vill förändra. 

Marcus Brunfelt däremot väljer att ta till storsläggan i sin kritik mot Norrköpings kommun när han beskriver hur illa vi sköter våra skolor. Det är så klart tråkigt. För mig är det viktigt att alla skolor är bra skolor och att alla elever får en bra utbildning oavsett vilken skola eller huvudman de väljer. 

 

Jag är oerhört stolt över det arbete som görs av personalen i Norrköpings kommuns skolor. Speciellt nu under pandemin. Även kommunen har hårt arbetande personal som gör underverk för barn och elever och några martyrer är vi verkligen inte.

Jag vill att alla barn, även de som inte har föräldrar som många år före skolstart sätter sitt barn i kö, ska ha möjlighet att välja skola, inriktning och pedagogik. Därför vill jag att valet till friskolor ska ingå i samma system som valet till kommunala skolor. 

Jag anser också att kommunen, som har ett extra ”standbyansvar” för alla barn, ska kompenseras för detta. Och nej, precis som jag skrev i min artikel, skolsegregationen löser vi inte enbart genom förändringar i skolan- bostadssegregationen är en stor bidragande orsak till skolsegregation eftersom närhetsprincipen råder vid valet till kommunala skolor. 

 

Marcus Brunfelt tycket det är bra med dialog. Det tycker jag också. Dock tror jag att en bra dialog bygger på att man utgår ifrån vad människor faktiskt sagt - inte vad andra tror att de sagt. Så innan vi sätter oss ner och diskuterar föreslår jag att du faktiskt läser vad jag skrev.

Kikki Liljeblad (S), ordförande utbildningsnämnden

Ämnen du kan följa
Friskolor
Insändare

Insändare: Stoppa vinstjakten i friskolorna

Debatt

Debatt: Ett statligt huvudmannaskap för skolan bör diskuteras

Insändare

Insändare: Liljeblads dubbla budskap drabbar våra elever…

Debatt

Debatt: Liljeblads avarter är stolta och hårt arbetande lärare

Debatt

Debatt: Jag är inte emot friskolor, jag är emot orättvisor

Visa fler
Läs mer!
Insändare

Insändare: Stoppa vinstjakten i friskolorna

Insändare

Insändare: Liljeblads dubbla budskap drabbar våra elever…

Debatt

Debatt: Friskolors vara eller inte vara